Mij ontbreekt het aan enig koopjesjagersinstinct

boekenfatsoen

Bij de kap­per afgelopen vri­jdag ging het gesprek op een gegeven moment over de open­ingsti­j­den. Ik was om vijf uur  bin­nen komen lopen en kon over uiter­lijk drie kwarti­er geknipt wor­den. Ze zouden me een sms sturen wan­neer ik aan de beurt was. Pri­ma wat mij betrof want zo kon ik mooi nog een paar nieuwe hard­loop­schoe­nen aan­schaf­fen nu ik toch in de stad was.
Ruim een half uur lat­er en zon­der schoe­nen (mijn maat had­den ze niet op voor­raad) was ik weer terug en nam met een vers getapt kop­je koffie plaats aan de wachttafel. Op dat moment stapte er een man bin­nen. Hij had zijn jas al half uit voor­dat het hem duidelijk werd dat hij van­daag niet meer geholpen zou wor­den. Beteu­terd ver­tok hij weer. Het leek alsof hij echt dezelfde avond nog een knip­beurt nodig had want op het advies dat hij op zow­el zater­dag en zondag terug kon komen reageerde hij niet meer.
Zijn jul­lie ook op zondag open? vroeg ik ver­baasd hoewel ik het antwo­ord al wist. Niet alleen waren ze elke koop­zondag open, het bleek ook nog eens zo te zijn dat er iedere zondag koop­zondag was. Iedere zondag? her­haalde ik automa­tisch. Sinds wan­neer is dat dan het geval? Al ruim twee jaar kreeg ik als antwo­ord, ter­wi­jl ik de kap­ster vol ongeloof via de spiegel aan­keek.
Ik kom zo weinig in de stad dat ik zulke zak­en echt niet weet. Verder geef ik hele­maal niets om winke­len (of het nu kled­ing, elec­tron­i­ca of boeken betre­ft) en ben zodoende ook niet op de hoogte wan­neer de peri­ode van opruim­ing is aange­bro­ken. Al zolang ik me kan heugen ga ik naar een winkel wan­neer ik iets nodig heb, en niet wan­neer de winkel iets in de aan­bied­ing heeft. Daar­door loop ik geregeld koop­jes mis. Iets wat ik zelf niet door heb maar waar ik door anderen aan herin­nerd wordt in het geval ze op de hoogte zijn van mijn meest recente aankoop.
Het is dus puur toe­val wil ik tij­dens de opruim­ing in een boeken­za­ak terecht komen. Wat me dan overkomt is wat ik vroeger ook had in een snoep­winkel. Niet kun­nen kiezen. Het is te veel en te mooi wat ik alle­maal in de aan­bied­ing zie. Meestal ga ik daarom op zoek naar boeken die in de hogere pri­js­cat­e­gorie vallen. Zijn die afgepri­jsd dan heb ik het idee echt een buitenkan­sje te hebben en schaf ik er een paar aan. Soms denk ik daar­na nog wel eens dat ik dit vak­er zou moeten doen. Maar daar bli­jft het bij. Ik ben geen koop­jes­jager zo blijkt maar weer. Zelfs niet als het om boeken gaat.
~ ~ ~
Dit is een bij­drage voor het #50books ini­ti­atief dat in 2016 door Hen­drik-Jan de Wit wordt ver­zorgd.
Vraag 3
Spring je ook uit de band bij de boekeno­pruim­ing?
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets