Loop ik gevaar?

Update vri­jdagocht­end: Gezond weer op is niet gelukt. Blijk­baar een griep­je te pakken, blegh.
Het was een update die ik deze ocht­end onder mijn blog­post van gis­teren plak­te voor­dat ik weer in bed kroop. Ik was opges­taan om door te geven dat ik van­daag niet naar kan­toor zou komen en was van plan om thuis te werken. Al snel bleek dat te hoog gegrepen. Woor­den en zin­nen uit emails dansten voor mijn ogen waar­door ik nog duizeliger werd dan ik al was. Het luk­te me niet om vat te kri­j­gen op de inhoud laat staan een fat­soen­lijke reac­tie te for­muleren. En koud dat ik het had. De rillin­gen over mijn lijf wilden maar niet stop­pen.
Na een half uurt­je hield ik het voor gezien, nam een hete douche en ging weer naar bed.
Pas laat in de mid­dag ont­waak­te ik. Iet­sjes opgek­napt. Met een kop thee ben ik op de bank gaan zit­ten. Omdat ik het nog steeds niet warm kreeg uitein­delijk de houtkachel aange­maakt. Dat hielp. Voor de rest was ik tot niet meer in staat dan wat voor me uit te staren. De hoofd­pi­jn hield zich gedeisd zolang ik me niet al te veel bewoog.
Tegen de avond voelde ik me wat beter. Ik had weer zin om te lezen en dat is alti­jd een goed teken. Echt ‘zware’ kost leek me nog geen goed idee dus de lap­top opengeklapt met de bedoel­ing wat over het wereld­wi­jde web te zwer­ven. Een van de eerste linkjes die ik aank­lik­te opende een artikel op sportzorg.nl met de onheil­spel­lende titel In Ned­er­land heerst een griepepi­demie. Pas op: sporten en griep lev­ens­gevaar­lijk:

Trainen met griep/koorts onder de leden is gevaar­lijk. Je immuun­sys­teem is verzwakt en je lichaam heeft alle energie nodig om beter te wor­den. Je loopt boven­di­en het risi­co dat de virus­in­fec­tie ook terecht kan komen in de hart­spi­er met als gevolg een myocardi­tis. Rust nemen dus en niet trainen! Ook nadat je je weer beter voelt, heeft je lichaam een aan­tal dagen rust nodig om te her­stellen. De basis­regel die je het beste kunt hanteren luidt dat je bij koorts het dubbele aan­tal dagen dat de koorts heeft gedu­urd niet moet lopen. Had je vier dagen koorts, dan mag je pas na acht dagen weer begin­nen met trainen.

Nu had ik me er al (op de bank) bij neergelegd dat een rond­je hard­lopen er vanavond niet inzat, maar komende zondag ook geen sur­vival­run train­ing? Daar moet ik nog even aan wen­nen. Over een week ga ik in Gen­drin­gen voor de 7 km van start en daar­voor zal ik toch wat train­ing­suren moet mak­en. Eerst maar eens zien hoe fit ik mor­gen­vroeg ont­waak. En daar­na een real­i­ty nek-check uitvo­eren.

sportzorg.nl
Nek-check via sportzorg.nl

~ ~ ~

4 Comments

Geef een reactie