Vrijdag, 22 januari 2016

Loop ik gevaar?

Upda­te vrij­dag­och­tend: Gezond weer op is niet gelukt. Blijk­baar een griep­je te pak­ken, blegh.

Het was een upda­te die ik deze och­tend onder mijn blog­post van gis­te­ren plak­te voor­dat ik weer in bed kroop. Ik was opge­staan om door te geven dat ik van­daag niet naar kan­toor zou komen en was van plan om thuis te wer­ken. Al snel bleek dat te hoog gegre­pen. Woor­den en zin­nen uit emails dan­sten voor mijn ogen waar­door ik nog dui­ze­li­ger werd dan ik al was. Het luk­te me niet om vat te krij­gen op de inhoud laat staan een fat­soen­lij­ke reac­tie te for­mu­le­ren. En koud dat ik het had. De ril­lin­gen over mijn lijf wil­den maar niet stoppen.

Na een half uur­tje hield ik het voor gezien, nam een hete dou­che en ging weer naar bed.
Pas laat in de mid­dag ont­waak­te ik. Iets­jes opge­knapt. Met een kop thee ben ik op de bank gaan zit­ten. Omdat ik het nog steeds niet warm kreeg uit­ein­de­lijk de hout­ka­chel aan­ge­maakt. Dat hielp. Voor de rest was ik tot niet meer in staat dan wat voor me uit te sta­ren. De hoofd­pijn hield zich gedeisd zolang ik me niet al te veel bewoog.

Tegen de avond voel­de ik me wat beter. Ik had weer zin om te lezen en dat is altijd een goed teken. Echt ‘zwa­re’ kost leek me nog geen goed idee dus de lap­top open­ge­klapt met de bedoe­ling wat over het wereld­wij­de web te zwer­ven. Een van de eer­ste lin­kjes die ik aan­klik­te open­de een arti­kel op sportzorg.nl met de onheil­spel­len­de titel In Neder­land heerst een griep­epi­de­mie. Pas op: spor­ten en griep levens­ge­vaar­lijk:

Trai­nen met griep/koorts onder de leden is gevaar­lijk. Je immuun­sys­teem is ver­zwakt en je lichaam heeft alle ener­gie nodig om beter te wor­den. Je loopt boven­dien het risi­co dat de virus­in­fec­tie ook terecht kan komen in de hart­spier met als gevolg een myo­car­di­tis. Rust nemen dus en niet trai­nen! Ook nadat je je weer beter voelt, heeft je lichaam een aan­tal dagen rust nodig om te her­stel­len. De basis­re­gel die je het bes­te kunt han­te­ren luidt dat je bij koorts het dub­be­le aan­tal dagen dat de koorts heeft geduurd niet moet lopen. Had je vier dagen koorts, dan mag je pas na acht dagen weer begin­nen met trainen.

Nu had ik me er al (op de bank) bij neer­ge­legd dat een rond­je hard­lo­pen er van­avond niet inzat, maar komen­de zon­dag ook geen sur­vi­val­run trai­ning? Daar moet ik nog even aan wen­nen. Over een week ga ik in Gen­drin­gen voor de 7 km van start en daar­voor zal ik toch wat trai­nings­uren moet maken. Eerst maar eens zien hoe fit ik mor­gen­vroeg ont­waak. En daar­na een rea­li­ty nek-check uitvoeren.


Reacties

 1. Elja

  Ahh­hh 🙁 Het lijkt me ambi­ti­eus inder­daad… Maar wie weet? Rus­tig aan he, als het moet?

  1. Peter Pellenaars

   Ik pro­beer rus­tig aan te doen. Voel me van­daag al weer een stuk beter. Dus mis­schien mor­gen­vroeg alleen wat tech­niek­trai­ning en dat ik de kracht­trai­ning oversla.

 2. Carolien Geurtsen

  Be smart, Denk om uw hart ♥

  1. Peter Pellenaars

   Mooie wijs­heid 🙂