Hoe ik kies

vraag201511

Gusta­ve Doré


Com­pleet ver­zo­pen kwam ik van­avond thuis van de sur­vi­val­trai­ning. En dan ook nog vocht in m’n knie. Onder de dou­che kreeg ik de inge­ving dat dit mis­schien wel een leu­ke link was naar het boek Moby Dick door Her­man Mel­vil­le. Maar toen ik het een­maal uit­ge­schre­ven op het scherm voor me zag staan viel het tegen. Dus wordt het Don Qui­chot.
Zo gaat dat wel vaker bij mij.
~ ~ ~
Nu Hen­drik-Jan gestart is met het lezen en bespre­ken van De God­de­lij­ke Kome­die en Paul aan­ge­haakt is met de Meta­morp­ho­sen kon ik niet ach­ter­blij­ven. Na (niet al te) lang wik­ken en wegen is mijn keu­ze geval­len op Don Qui­chot. Het plan is om elke zater­dag een hoofd­stuk te lezen en er een blog­post over te schrij­ven. Aan­ge­zien het eer­ste deel uit 52 hoofd­stuk­ken bestaat en het twee­de deel uit 74, kan ik voor­lo­pig voor­uit.

2 reacties op “Hoe ik kies”

    1. Ik ben inmid­dels door inlei­ding en voor­re­de heen. Komen­de zater­dag 6 febru­a­ri begin ik aan het eer­ste hoofd­stuk.
      PS: Zelf heb ik nu ook Meta­morp­ho­sen in huis, dus kan ik ook met jou mee­le­zen 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *