Donderdag, 28 januari 2016

Niet meer spor­ten 

Nog even terug­ko­mend op die trai­ning van gis­ter­avond. Ja, het regen­de zo’n ander­half uur onaf­ge­bro­ken ter­wijl we des­on­danks onver­dro­ten door de mod­der ploeg­den. Ten­slot­te moe­ten we aan­staan­de zater­dag in Gen­drin­gen aan de bak. Het trai­nings­maatje waar­mee ik samen van start ga had het ech­ter moei­lijk en dat was ook aan haar te zien.

Na afloop druk­te de train­ster van dienst haar daar­om op het hart deze ver­de­re week toch voor­al niets meer aan sport te doen. Zelf had ze op dins­dag haar laat­ste trai­ning gedaan als voor­be­rei­ding op de wed­strijd die ze op zon­dag zou lopen. Mijn trai­nings­maatje strib­bel­de nog even tegen. Ook niet een stuk­je hard­lo­pen op vrij­dag? Nee, ook niet een stuk­je hard­lo­pen op vrij­dag. Het devies was sim­pel. Niet meer spor­ten. Hoog­uit wat yoga.

En dat geldt ook voor jou, Peter! Jij bent toch hope­lijk niets meer van plan deze week? Zeker met die bles­su­re aan je knie1 moet je extra goed oppas­sen. Maar ik kon haar gerust­stel­len. Voor mij geen hard­lo­pen meer deze week. Dat zou ik nor­maal gespro­ken op de vrij­dag­avond heb­ben gedaan. Deze vrij­dag ben ik ech­ter niet thuis. Van­we­ge een afde­lings­uit­je. Oh, gezel­lig, zei ze. Wat gaan jul­lie doen?

Skie­ën.

In Bot­trop.


  1. Had ik al gezegd dat ik afge­lo­pen zon­dag met mijn knie tegen een balk aan was geknald? Vrij­wel met­een begon zich vocht op te hopen en dat zit er nu nog steeds ondanks dat ik er regel­ma­tig met een ice­pack op zit. 

Geef een antwoord