Niet meer sporten

bottrop

Nog even terugkomend op die train­ing van gis­ter­avond. Ja, het regende zo’n ander­half uur onafge­bro­ken ter­wi­jl we des­on­danks onver­droten door de mod­der ploeg­den. Tenslotte moeten we aanstaande zater­dag in Gen­drin­gen aan de bak. Het train­ings­maat­je waarmee ik samen van start ga had het echter moeil­ijk en dat was ook aan haar te zien.
Na afloop druk­te de train­ster van dienst haar daarom op het hart deze verdere week toch vooral niets meer aan sport te doen. Zelf had ze op dins­dag haar laat­ste train­ing gedaan als voor­berei­d­ing op de wed­stri­jd die ze op zondag zou lopen. Mijn train­ings­maat­je stribbelde nog even tegen. Ook niet een stuk­je hard­lopen op vri­jdag? Nee, ook niet een stuk­je hard­lopen op vri­jdag. Het devies was sim­pel. Niet meer sporten. Hoo­gu­it wat yoga.
En dat geldt ook voor jou, Peter! Jij bent toch hopelijk niets meer van plan deze week? Zek­er met die blessure aan je knie1 moet je extra goed oppassen. Maar ik kon haar gerust­stellen. Voor mij geen hard­lopen meer deze week. Dat zou ik nor­maal gespro­ken op de vri­jda­gavond hebben gedaan. Deze vri­jdag ben ik echter niet thuis. Van­wege een afdel­ing­suit­je. Oh, gezel­lig, zei ze. Wat gaan jul­lie doen?
Skieën. In Bot­trop.
~ ~ ~
Iets voor jou, dat sur­vival­run­nen? Kom dan eens een keert­je kijken bij Sur­vival­run Train­ings­groep Arn­hem. Of check voor een verenig­ing bij jou in de buurt.


  1. Had ik al gezegd dat ik afgelopen zondag met mijn knie tegen een balk aan was gek­nald? Vri­jwel meteen begon zich vocht op te hopen en dat zit er nu nog steeds ondanks dat ik er regel­matig met een icepack op zit. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets