De wereld is groot en klein tegelijk

Hoe werkt ’t ook alweer? Je sluit je bijvoor­beeld aan bij een verenig­ing en daar leer je nieuwe mensen ken­nen. Na een tijd­je komt het gesprek met enkele van hen op een bepaald onder­w­erp en plot­sel­ing ont­dek je dat je verre fam­i­lie van elka­ar bent of een ander soort relatie (werk, buurtgenoten, etc) hebt. Dan vol­gt vaak de uit­spraak: wat is de wereld toch klein en je sociale netwerk heeft zich weer wat verder/dieper ver­ste­vigd.
Zo ook deze avond na afloop van het skieën in Bot­trop. De samen­stelling van de groep was: enkele afdelin­gen die allen dezelfde man­ag­er deelden. We ston­den nog wat te après-skieën en ik raak­te aan de praat met een sta­giair die het geluk had om al in z’n tweede week mee te mogen doen aan dit teamevent. Alle­bei had­den we het bier aan ons voor­bij lat­en gaan omdat we de vol­gende dag nog een sportieve activiteit op het pro­gram­ma had­den staan.
Ik: Mor­gen moet ik nog een run lopen.
Sta­giair: Ik ook. Hard­loop­wed­stri­jd?
Ik: Nee, sur­vival­run.
Sta­giair: Gen­drin­gen?
Ik: Huh? Ja, dat klopt.
Sta­giair: Haha, ik ook.
Ik: Welke afs­tand dan?
Sta­giair: De 7 km.
Ik: Nou, dat is toe­val­lig. Die loop ik ook. We starten om 13:05 uur.
Sta­giair: Wij in de vol­gende start­groep om 13:10 uur.
Ik: Wat is de wereld toch klein.
Blijkt dat de sta­giair ook sinds zo’n half jaar met deze sport begonnen is. Bij een train­ings­groep in Ede. Het even­e­ment in Gen­drin­gen wordt zijn eerste offi­ciële run.
~ ~ ~
Iets voor jou, dat sur­vival­run­nen? Kom dan eens een keert­je kijken bij Sur­vival­run Train­ings­groep Arn­hem. Of check voor een verenig­ing bij jou in de buurt (in Ede bijvoor­beeld).
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets