Rondje modder en water uitdaging in Gendringen

Gendringenfinish

Alweer ruim een half jaar gele­den tij­dens de eerste proe­fles bij Sur­vival­run Arn­hem maak­te iemand de fout om ‘ter voor­berei­d­ing op een obsta­clerun’ op te geven als reden voor deel­name. Wis­ten wij veel dat sur­vival­run en obsta­clerun zich tot elka­ar ver­houden als vuur en water. Inmid­dels weten we beter.

Van­daag, in Gen­drin­gen was het dan offi­cieel een sur­vival­run, maar zon­der te willen vloeken in de kerk voelde het toch ver­dacht veel aan als een ‘Mod­der & Water Uitdag­ing’ zoals ik die in de zomer van 2015 in Mau­rik heb gelopen. Het ver­schil met toen is dat nu de weer­go­den hier de hand in had­den. Wat een ontstel­lende hoeveel­heid water viel er deze zater­dag naar bene­den. En dan ook nog een zeer kille wind.

Al met al een ste­vige stri­jd tegen de ele­menten die de meeste sur­vival­run­ners vanzelf­sprek­end gewon­nen hebben. Want lat­en we wel wezen, we zijn tenslotte geen obsta­clerun­ners. Gein­t­je.

- Meer foto’s vol­gen bin­nenko­rt -

Gendringenstart

Gendringenonderweg

Gendringenhindernis

Gendringenoversteek

Gendringeneind1

Gendringeneind2

Gendringenfinish3

Gendringenfinish2

In de uit­slag ben ik 40ste van de 120 gewor­den in de cat­e­gorie Man­nen:

Gendringenuitslag

Een sfeer­im­pressie door Michel Jonger­man zodat je zelf een beeld kunt vor­men van de ont­berin­gen die wij moesten doorstaan:

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets