Zaterdag, 30 januari 2016

Rond­je mod­der en water uit­da­ging in Gendringen

Alweer ruim een half jaar gele­den tij­dens de eer­ste proef­les bij Sur­vi­val­run Arn­hem maak­te iemand de fout om ’ter voor­be­rei­ding op een obsta­cle­run’ op te geven als reden voor deel­na­me. Wis­ten wij veel dat sur­vi­val­run en obsta­cle­run zich tot elkaar ver­hou­den als vuur en water. Inmid­dels weten we beter.

Van­daag, in Gen­drin­gen was het dan offi­ci­eel een sur­vi­val­run, maar zon­der te wil­len vloe­ken in de kerk voel­de het toch ver­dacht veel aan als een ‘Mod­der & Water Uit­da­ging’ zoals ik die in de zomer van 2015 in Mau­rik heb gelo­pen. Het ver­schil met toen is dat nu de weer­go­den hier de hand in had­den. Wat een ont­stel­len­de hoe­veel­heid water viel er deze zater­dag naar bene­den. En dan ook nog een zeer kil­le wind.

Al met al een ste­vi­ge strijd tegen de ele­men­ten die de mees­te sur­vi­val­run­ners van­zelf­spre­kend gewon­nen heb­ben. Want laten we wel wezen, we zijn ten­slot­te geen obsta­clerun­ners. Geintje.

In de uit­slag ben ik 40ste van de 120 gewor­den in de cate­go­rie Mannen:

Een sfeer­im­pres­sie door Michel Jon­ger­man zodat je zelf een beeld kunt vor­men van de ont­be­rin­gen die wij moesten doorstaan:

2 reacties

Monique 3 februari 2016 Reageer

Veel res­pect voor jou — ík moet er niet aan den­ken. Ik krijg het al koud als ik de foto’s bekijk (haha). Stoer is het wel!

Peter Pellenaars 4 februari 2016 Reageer

De nieuw­jaars­duik was kouder 😉

Geef een antwoord