Waar bleef de (vrije) tijd van 25 t/m 31 januari?

gendringenwetandwild

Mijn vri­jeti­jds­beste­d­ing van afgelopen week:

  • iedere dag een blog­post
  • Eten­t­je met collega’s
  • Afdel­ing­suit­je incl 2,5 uur skieën
  • 1,5 uur train­ing sur­vival­run
  • Sur­vival­run Gen­drin­gen – 7,7 km
  • Ele­men­tary: aflev­er­ing 10 t/m 13 – seizoen 1
  • The Her­mit of 69th Street – Jerzy Kosin­s­ki: p. 45–79
  • Don Qui­chot – Miguel de Cer­vantes Saave­dra: p. 5–27

Con­clusie: twee keer weg voor het werk, afwis­se­lend ges­port, weinig gelezen en Net­flix gekeken, maar nog steeds iedere dag een blog­post.
Al met al niet ontevre­den want in lijn met de verwachtin­gen zoals ik die vorige week aan­gaf. Want het zou druk wor­den en druk is het geweest.
De dins­da­gavond en de vri­jdag vanaf 15 uur gin­gen geheel op aan activiteit­en vanu­it het werk. Dan bli­jft er hoo­gu­it wat tijd over voor een korte blog­post voor het slapen gaan. Woens­da­gavond is gere­serveerd voor sur­vival­train­ing en ook dan is er meestal niet veel puf meer over dan voor een korte blog­post. Don­derdag werd het laat, heel laat op het werk. En op zater­dag moest ik aan de bak in Gen­drin­gen waar de weer­som­standighe­den zo erbarmer­lijk waren (nat, koud en harde wind) dat ik de rest van de avond alleen maar zin had om op de bank te hangen met een por­tie Net­flix erbij.
Zo hield ik aldus de maandag en de zondag over om wat te lezen in deze Kosin­s­ki-week. Maar ik was bij­na ver­geten dat ik ook nog met het weke­lijkse klassiek­erthe­ma aan de slag moest. De keuze (en hoe!) was inmid­dels op Don Qui­chot gevallen alleen had ik er op zater­dag niet over geblogd. Gelukkig bood de #50books vraag aan­knop­ingspun­ten en kon ik de twee onder­w­er­pen com­bineren.
Kor­tom, weinig ruimte om mijn eigen agen­da in te delen. Eens zien of dat de komende week wat beter gaat uit­pakken. De plan­nen zijn voor­lop­ig om weer te gaan hard­lopen. Lief­st twee keer. Daar­naast ook weer twee keer sur­vival­run train­ing nu er geen runs op het pro­gram­ma staan. De rest wil ik opvullen met veel lezen. In ieder geval meer dan Net­flix kijken. Moet te doen zijn.
De tijd gaat nu in!
~ ~ ~
Nu ik als exper­i­ment een tijd­je dagelijks ga bijhouden waar zoal mijn vri­je tijd aan ver­loren gaat, lijkt het me niet meer dan logisch om er peri­odiek op terug te kijken en er ler­ing uit te trekken. Een mens moet iets met z’n vri­je tijd, niet­waar?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets