Rondje fietspad

rondje20160201

Het hard­lopen deze avond ging lekker. Ik was wat eerder thuis dan nor­maal omdat ik voor Inge een bood­schap had gedaan en toen ik me omgek­leed had zag ik dat het nog steeds licht was. Heer­lijk!
Mijn aan­vanke­lijke plan was een rond­je om de plas te lopen maar een­maal op het nieuwe fietspad (F325) dat naast de A325 is gele­gen, koos ik voor vier kilo­me­ter heen en vier kilo­me­ter terug. Zo had ik de gehele tocht het min­ste last van de straffe west­en­wind.
Bij Elst zag ik dat het nu mogelijk is verder door te lopen richt­ing Nijmegen. Bij mijn weten is dat nog niet zo lang het geval. Ik liep nog zo’n kleine kilo­me­ter verder voor­dat ik weer omkeerde terug naar huis. Maar het bracht me op een idee en een­maal thuis heb ik het opge­zocht. Vol­gens Google Maps gaat het fietspad nu door tot voor­bij de A15. Daar­na zul je waarschi­jn­lijk op de ‘nor­male’ weg verder moeten.
Of de kaart is nog niet hele­maal bijgew­erkt.
Hoe dan ook, het ziet er naar uit dat je bij­na in een rechte lijn naar de uiter­waar­den van de Waal kunt ren­nen. Ik gok dat het rond de tien kilo­me­ter zal zijn. En dan nog terug. Een mooie route zon­der al te veel hin­der van het autover­keer. Bin­nenko­rt ga ik dat eens in wat meer detail bestud­eren.
Voor nu kan ik zeggen dat mijn enkel en knie, en de rest van mijn lichaam na de inspan­nin­gen van afgelopen zater­dag, zich goed hebben gehouden. In een rustig tem­po van 5:49 minuten p/km kon ik op mijn gemak de 8,5 km uit­lopen. Helaas had ik geen mobielt­je of foto­toes­tel bij me om de spec­tac­u­laire par­el­mo­er­wolken vast te leggen die ik op de terug­weg mocht aan­schouwen. Dat is het nadeel van ren­nen met een hard­loophor­loge.
Hoe dan ook. Mor­gen sur­vival­train­ing en dan miss­chien op vri­jda­gavond kijken of ik weer wat aan mijn snel­heid op de 5 km kan gaan werken. Er valt nog genoeg te ver­beteren.
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets