Woensdag, 3 februari 2016

Geluk­kig heb­ben we de foto’s nog

Nu pas een blog­post over het avond­je skie­ën in Bot­trop? Ja, want het wach­ten was op een actie­film­pje waar­in je mij in onbe­hol­pen stijl maar (voor mijn gevoel) oh zo hard naar bene­den ziet sui­zen. Zon­der te val­len. En dat alles nadat ik vijf­en­twin­tig jaar gele­den voor het laatst op de lan­ge lat­ten heb gestaan.

Maar het wach­ten was tever­geefs. Het film­pje was mis­lukt. Ver­keer­de belich­ting of mis­schien was ik gewoon wel te snel geweest. Voor het resul­taat doet het er niet toe. Der­tig secon­den lang niets te zien en wei­nig meer te horen dan wat oer­kre­ten op momen­ten dat ik rake­lings langs de wand scheer of een ande­re afda­ler nau­we­lijks weet te ontwijken.

Geluk­kig heb­ben we de (wei­ni­ge) foto’s nog.

Eén reactie

Elja 5 februari 2016 Reageer

Bril­jan­te titel. 🙂

Geef een antwoord