Waar bleef de (vrije) tijd van 1 t/m 7 februari?

lagrandebellezza

Mijn vri­jeti­jds­beste­d­ing van afgelopen week:

  • iedere dag een blog­post
  • 3,5 uur train­ing sur­vival­run
  • 60 min hard­lopen
  • Ele­men­tary: aflev­er­ing 14 t/m 16 – seizoen 1
  • La Grande Bellez­za — film
  • The Unbe­liev­ers — doc­u­men­taire
  • Op weg naar Armaged­don. De evo­lu­tie van fanatisme – Bob de Graaff: p. 157–235
  • De God­delijke Kome­die – Dante Alighieri: p. 26–34
  • Meta­mor­pho­sen – Ovid­ius: p.7–30
  • Don Qui­chot – Miguel de Cer­vantes Saave­dra: p. 28–32

Con­clusie: een week met veel afwis­sel­ing. Aan sur­vival­run en hard­lopen gedaan. TV-serie, film en doc­u­men­taire gekeken. Non-fic­tie en fic­tie gelezen. En iedere dag een blog­post geschreven.
Ergens mid­den in de week bedacht ik me dat op de medi­a­box nog steeds de film La grande bellez­za stond die ik opgenomen had. Vri­jda­gavond leek me het per­fecte moment om deze film van ruim twee uur te kijken. Na afloop vroeg ik me af of ik niet wat vak­er een film in plaats van aflev­erin­gen uit een tv-serie zou moeten kijken. Prob­leem is dat ik een film het lief­st hele­maal uit kijk en aangezien ze meestal rond de ander­half uur of langer duren is dat doorde­weeks wat onprak­tisch. Miss­chien dat ik de vri­jda­gavond er stan­daard voor ga reserveren.
Wat ik ook ga proberen is de zonda­gavond vrij te houden voor een doc­u­men­taire. Op Net­flix en Uitzend­ing Gemist staan er meer dan vol­doende en in tegen­stelling tot films of tv-series vind ik het kijken van doc­u­men­taires op een iPad of lap­top eigen­lijk hele­maal niet verve­lend. En het is tevens hand­ig om snel iets op te zoeken.
Niet dat dit nu alle­maal ver­plichte num­mers in mijn week gaan wor­den. Eerder wat gevarieerde opties die er voor kun­nen zor­gen dat ik niet te makke­lijk in bepaalde rou­tines bli­jf hangen. Ik merk dat het voor mijn leesplezi­er ook heeft uit­ge­maakt dat ik wat ver­schil­lende thema’s heb inge­bouwd. Het geeft me rust in mijn hoofd te weten dat ik na een Kosin­s­ki-week weer verder kan met boeken die ik even aan de kant heb gelegd. En dat enkele klassiek­ers elke week stuk­je bij beet­je voor­bij bli­jven komen.
Om er daar­naast en tussendoor ook nog wat bij te kun­nen sporten en bloggen zorgt dat ik heer­lijk ontspan­nen bli­jf. Ik doe miss­chien niet bijster veel bij­zon­dere din­gen in mijn vri­je tijd maar heb wel het idee dat het steeds beter past bij mijn 40plus-urige werk­week.
De komende week ziet er wat beschik­bare vri­je tijd voor­lop­ig ongeveer het­zelfde uit als de afgelopen week. Dus laat ik proberen opnieuw vol­doende afwis­sel­ing in te bouwen. Op woens­dag ben ik ook nog eens vrij wat extra mogelijkhe­den geeft. Mits er niet een wasli­jst aan (ver­plichte) to-do’s op me wacht is er wellicht wat ruimte voor muse­um­be­zoek of lange (stads)wandeling. We zullen zien. Niets moet, alles kan.
~ ~ ~
Nu ik als exper­i­ment een tijd­je dagelijks ga bijhouden waar zoal mijn vri­je tijd aan ver­loren gaat, lijkt het me niet meer dan logisch om er peri­odiek op terug te kijken en er ler­ing uit te trekken. Een mens moet iets met z’n vri­je tijd, niet­waar?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets