Waar bleef de (vrije) tijd van 8 t/m 14 februari?

nattesneeuwsurvival

Mijn vri­jeti­jds­beste­d­ing van afgelopen week:

  • iedere dag een blog­post
  • 3,5 uur train­ing sur­vival­run
  • vrijdagavond/zaterdagochtend — Milan bli­jft logeren
  • Ele­men­tary: aflev­er­ing 17 & 18 – seizoen 1
  • Liv­ing on One Dol­lar — doc­u­men­taire
  • De Groene Ams­ter­dammer: nr. 7 – 2012
  • His­torisch Nieuws­blad: nr. 1 – 2004
  • The Her­mit of 69th Street – Jerzy Kosin­s­ki: p. 80–131
  • Don Qui­chot – Miguel de Cer­vantes Saave­dra: p. 33–37

Con­clusie: een week met min­der afwis­sel­ing dan vorige week. Niet aan hard­lopen gedaan. Geen film gekeken. Geen non-fic­tie boek gelezen. Maar wel iedere dag een blog­post geschreven.
Het heeft een sim­pele reden: toch wat meer uren doorge­bracht op kan­toor dan vooraf de verwacht­ing was. Ook de vri­je woens­dag werd ingeko­rt tot een vri­je woens­dag­mid­dag. Omdat het in mijn ogen noodza­ke­lijk was had ik er niet zoveel moeite mee. Daar­naast wist ik dat een aan­tal vaste thema’s in mijn vri­jeti­jds­beste­d­ing niet opge­of­ferd zouden wor­den. Bloggen, sur­vival­train­ing en lezen bleven op de agen­da.
En het kijken van een doc­u­men­taire.
Gis­teren heb ik gekozen voor Liv­ing on One Dol­lar. Een vier­tal afges­tudeerde stu­den­ten (waar­van twee voor het beeld en gelu­id zor­gen, en de andere twee het ‘grotere onder­zoek’ ver­richt­en) vertrekt richt­ing het bin­nen­land van Guata­mala om aldaar net als de lokale bevolk­ing van gemid­deld een dol­lar per dag rond te komen.
Het is een redelijk korte doc­u­men­taire (56 minuten) maar wel een­t­je die me beter bevallen is en ook meer indruk heeft gemaakt dan The Unbe­liev­ers van vorige week. Daar­van had ik meer diep­gang verwacht.
Op youtube is de doc­u­men­taire Liv­ing on One Dol­lar in z’n geheel te zien en er is ook een web­site waar een hoop te vin­den is over hoe het de hoofd­per­so­n­en lat­er is ver­gaan en hoe je zelf actief betrokken kunt rak­en bij de diverse ini­ti­atieven in Guata­mala. Beslist de moeite waard om een uurt­je van je (vri­je) tijd aan te best­e­den.

~ ~ ~
Nu ik als exper­i­ment een tijd­je dagelijks ga bijhouden waar zoal mijn vri­je tijd aan ver­loren gaat, lijkt het me niet meer dan logisch om er peri­odiek op terug te kijken en er ler­ing uit te trekken. Een mens moet iets met z’n vri­je tijd, niet­waar?
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets