20160216 — dinsdag

The pros and cons van filerijden

file

Het file­rij­den duur­de zo lang deze avond dat ik ruim­schoots de tijd had om een inge­ving voor een nieu­we blog­post hele­maal in detail uit te werken.

Maar toen ik ein­de­lijk thuis was aan­ge­ko­men (na enke­le uur­tjes te heb­ben opge­past bij mijn jong­ste klein­zoon) moest ik eerst nog aan de slag met wat ander werk en ont­breekt me nu alle ener­gie om er nog mee aan de gang te gaan.