Verkocht

Het was in Meche­len. We had­den een paar daag­jes vri­jaf en boek­ten een hotelka­mer in een omge­bouwde kerk. Op de tweede dag dat we er waren liepen we langs een Apple shop. Niet dat we er naar bin­nen gin­gen. De zon scheen, het was prachtig weer. Een mooi plek­je op een ter­ras, dat was waar we naar op zoek waren.
Lat­er, ter­wi­jl mijn Inge aan het rond­neuzen was in de een of ander kled­ing­winkel besloot ik er alsnog een kijk­je te nemen. Mijn ervar­ing met Apple pro­duk­ten was op dat moment (we schri­jven het jaar 2010) nul. Ik had er veel over gelezen maar daar was het bij gebleven. Dat veran­derde rad­i­caal toen ik een demo mod­el van de nieuwe iPad oppak­te die net was uit­gekomen. Terug in Ned­er­land bestelde ik er meteen een­t­je.
Inmid­dels zijn we een kleine zes jaar verder. Na de iPad zijn we stap voor stap overge­gaan op veel meer Apple pro­duk­ten. Alle­maal bevallen ze ons geweldig, maar de ongek­ende ervar­ing van die eerste ken­nis­mak­ing met de iPad heb ik niet meer in die vorm mogen meemak­en.
Tot vorige week.
Nu die eerste iPad zo’n beet­je aan het eind van zijn lev­en­scy­clus zit was ik aan het rond­neuzen welke uitvo­er­ing ik als een mogelijke ver­vanger zou aan­schaf­fen: de Mini of de Air? Of toch de Pro? Ik kwam er niet uit. Net toen ik de zaak wilde ver­lat­en zag ik dat een winkelmedew­erk­er een demo mod­el van de Apple Pen­cil via blue­tooth ver­bond met de Pro. Ik keek om me heen. Alle aan­wezige klanten had­den belang­stelling voor andere pro­duk­ten. Nieuws­gierig gewor­den pak­te ik de pen­cil op.

Ik ben opnieuw verkocht.

  • Hmmmm…ipad2 gaat het hier ook niet lang meer vol­houden. Wie weet … 🙂 PS Mooie nieuwe lay-out! Lekker groot let­ter­type, mooie kleur geel, lekker leeg…heel mooi…

    • Ik zal mijn ervarin­gen met de iPad Pro en pen­cil waarschi­jn­lijk wel delen alhi­er, dus miss­chien kan het helpen als input bij je besluitvorm­ing.
      PS: Dank je. Mij bevalt het ook goed. Ben alleen nog aan het uit­zoeken hoe ik de blogroll kan toevoe­gen. De optie voor wid­gets is er niet en de manier die ik nor­maal alti­jd volg om het als pag­i­na in de menus­truc­tu­ur op te nemen lukt hier niet. Een uitdag­ing dus 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets