Waar bleef de (vrije) tijd van 15 t/m 21 februari?

applepencil

Mijn vri­jeti­jds­beste­d­ing van afgelopen week:

 • iedere dag een blog­post
 • 3,5 uur train­ing sur­vival­run
 • 6 uur uit­zoek­w­erk mbt iPad Pro + pen­cil
 • 4 uur oppassen op jong­ste klein­zoon
 • Ele­men­tary: aflev­er­ing 19 t/m 22 – seizoen 1
 • Op weg naar Armaged­don. De evo­lu­tie van fanatisme – Bob de Graaff: p. 236–261
 • De God­delijke Kome­die – Dante Alighieri: p. 35–46
 • Don Qui­chot – Miguel de Cer­vantes Saave­dra: p. 38–42

Con­clusie: het was deze week back to basics. De nor­male twee train­ingssessies voor sur­vival­run, iedere dag bloggen (ja, echt waar, ik daag de goden nog maar eens uit), beet­je lezen en dan voor het slapen gaan een aflev­er­ing van de een of andere Net­flix serie (in dit geval Ele­men­tary).
De rest van de tijd is opge­gaan aan het zoeken naar en lezen/bekijken van reviews over de iPad Pro en dan met name in com­bi­natie met de Apple Pen­cil. Alle­maal naar aan­lei­d­ing van een onschuldige vraag of ik voor het train­ings­ma­te­ri­aal en de diverse web­sites van Inge wat vak­er illus­traties zou kun­nen mak­en. Nu deed ik dat al zo af en toe maar dan alti­jd ‘old skool’ op papi­er. Maar ik zat te over­we­gen of het met een sty­lus op de iPad ook zou lukken.
In de afgelopen maan­den was ik daar­voor ver­schei­dene keren naar de stad geweest om aller­lei soorten sty­lus pen­nen uit te proberen. Dat beviel me steeds beter en ik was bij­na zo ver dat ik een keus zou gaan mak­en. Tot­dat ik de kans kreeg om even met de Apple Pen­cil aan te rom­me­len. Dat was een open­bar­ing. Plots had ik weer dat gevoel wat me ook over­vallen was toen ik de eerste keer met een iPad in de hand stond.
Nu is het zo dat de Apple Pen­cil alleen werkt op de iPad Pro. Een nogal flink uit de kluiten gewassen iPad en vooral­snog niet de eerste keus als ver­vanger voor mijn oude exem­plaar. Dus ben ik me verder gaan verdiepen om te zien in hoev­erre deze eventuele aankoop aan mijn wensen en eisen tege­moet zou komen.
Gis­teren hebben we de knoop doorge­hakt en de bestelling geplaatst. De kwaliteit van de Apple Pen­cil heeft de doorslag gegeven. Als het goed is wordt de zend­ing mor­gen geleverd en kan ik ’s avonds aan de slag. Maar niet nadat ik eerst ben gaan hard­lopen want met een sur­vival­run op 20 maart in Zeist op het pro­gram­ma wordt het tijd dat ik me wat serieuzer ga voor­berei­den om goed voor de dag te komen. Niet veel lat­er staan namelijk de clubkam­pi­oen­schap­pen gep­land.
~ ~ ~
Nu ik als exper­i­ment een tijd­je dagelijks ga bijhouden waar zoal mijn vri­je tijd aan ver­loren gaat, lijkt het me niet meer dan logisch om er peri­odiek op terug te kijken en er ler­ing uit te trekken. Een mens moet iets met z’n vri­je tijd, niet­waar?
~ ~ ~

  • De iPad Pro bevalt erg goed. Zek­er in com­bi­natie met de Pen­cil. Dan blijkt pas hoe geschikt het grotere scherm is voor teke­nen. Want anders had ik miss­chien voor een klein­er for­maat gekozen.
   Suits heb ik wel eens voor­bij zien komen. Inge heeft het een hele tijd gevol­gd maar ik vond er niet veel aan. Niet mijn genre.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets