Eerst de theorie, dan de praktijk

procreate-handbook

Zo, m’n eerste avond­je stud­eren op Pro­cre­ate heb ik achter de rug. Aan­bev­olen als dè teke­napp voor de iPad heb ik het pro­gram­ma deze avond aangeschaft (voor 5,99 dol­lar) en geïn­stalleerd. Daar­na heb ik heel even­t­jes wat zit­ten klooien met de nieuwe pen­cil maar daar­na heb ik alles net­jes aan de kant gelegd en ben begonnen in de gebruik­saan­wi­jz­ing die bij het pro­gram­ma hoort (gratis te down­load­en als iBook).

Ik ben nog zo iemand die eerst wat meer wil weten van de the­o­rie alvorens aan de slag te gaan. Hoewel er soms (zek­er nu met die geweldige Apple pen­cil bin­nen hand­bereik) wat zelf­be­heers­ing voor nodig is heb ik alleen maar posi­tieve ervarin­gen met het op deze wijze ken­nis­mak­en met een nieuw pro­dukt. Veel (onn­odig) zoek­w­erk in het begin kun je op deze manier voorkomen. Ondanks dat ik graag meteen was gaan teke­nen ben ik achter­af blij dat ik ook nu gekozen heb om de han­dlei­d­ing te lezen. Of zich dat zal ver­tal­en naar enigszins accept­abele illus­tratie is een ander ver­haal. Waar­van jul­lie te zijn­er tijd de bewi­jzen alhi­er te zien gaan kri­j­gen.

~ ~ ~

2 Comments

Geef een reactie