Rondje ’t loopt zoals ’t loopt

rondjehetlooptzoalstloopt

Het loopt zoals het loopt. Maar soms loop ik hele­maal niet. Zoals deze week tot nu toe. Ter­wi­jl ik nog wel zulke goede voorne­mens had gemaakt op de maandag. De run in Zeist nadert met rasse schre­den (ja, die wel) en het idee is om naast sur­vival­run train­ing ook wat hard­looprond­jes af te werken om de basis­con­di­tie op peil te bren­gen.
Niets van dat al, tot dusver. Aan­houdende pro­ject­druk­te op kan­toor in com­bi­natie met wat onder­bezetting in ver­band met schoolvakanties her en der vormt de groot­ste spel­brek­er. Dus dan ’s avonds (laat) maar lekker aan de slag met m’n nieuwe iPad en Pen­cil (geen straf). Waar­door ik dan weer wel hele­maal niet aan lezen toekom.
Kor­tom, vol­doende verk­lar­ing waarom mijn week een andere invulling heeft gekre­gen dan ik voor ogen had. Daarom van­daag alles in het werk gesteld om 16 uur te kun­nen vertrekken zodat er alsnog een rond­je hard­lopen mogelijk was.
Het loopt zoals het loopt. En deze avond liep ik weer eens hard. Zou ik vak­er moeten doen…
~ ~ ~

Geef een reactie