Categorieën
Blogpost

Mooi is het nog niet, wel leuk om te doen

VW-schets1

Bij risi­co nemen hoort ook dat ik hier regel­ma­tig wat ga delen van mijn vor­de­rin­gen op teken­ge­bied met de Apple Pen­cil. En ik ga daar ver­der niet heel moei­lijk over doen. Iede­re keer nadat ik een teken­ses­sie ach­ter de rug heb zal ik het (voor­lo­pi­ge) resul­taat hier posten.

Zelfs als het niet om aan te zien is, ik er hele­maal niet tevre­den over ben of dat het nog in de pril­le begin­fa­se zit. Het zal hope­lijk ach­ter­af een boei­end over­zicht bie­den van hoe ik met val­len en opstaan mezelf weet te ver­be­te­ren op het spie­gel­glad­de opper­vlak van de iPad Pro.

Mis­schien dat er zo af en toe wat moois tus­sen zit, maar daar is het mij dus voor­als­nog niet om te doen.

Van­daag was ik op zoek naar een foto uit een serie die ik in 2008 geno­men had tij­dens een bezoek aan San Fran­cis­co. Ik kwam toen ook onder­staand plaat­je tegen van een oud volks­wa­gen­bus­je. Het leek me wel een geschikt onder­werp om na te teke­nen. Deze mid­dag heb ik er een uur­tje aan gewerkt. Pas toen ik afstand nam zag ik dat het VW logo te veel in het mid­den van het wiel zit waar­door de sug­ges­tie van een ron­ding hele­maal weg­valt. Ook is de ken­te­ken­plaat te klein, maar dat kon ik oplos­sen door een karak­ter min­der op te nemen.

Of ik met deze teke­ning ver­der ga weet ik nog niet. Wat ik op dit moment voor­al leuk vind is het uit­pro­be­ren van de vele instel­lin­gen die Pro­cre­a­te biedt.

VW-foto

~ ~ ~

5 reacties op “Mooi is het nog niet, wel leuk om te doen”

teke­nen geeft je de vrij­heid af te wij­ken van het voor­beeld. Eisen aan gelijk­heid kun je jezelf opleg­gen, ik zou dat niet doen. Her­ken­baar­heid is vaak vol­doen­de en geeft meer voldoening.

Zeker een leu­ke hob­by. Ben blij dat ik het weer heb opge­pakt. Zelfs op het glad­de opper­vlak van de iPad is het heer­lijk schetsen.
En je hebt gelijk wat betreft de vrij­heid om af te wij­ken van het voor­beeld. Daar was het mij dan ook niet hele­maal om te doen. Meer het feit dat de sug­ges­tie van ron­ding die ik in het wiel moet aan­bren­gen niet goed was gelukt. Ik moet nog heel veel oefe­nen om mijn vas­te hand en teke­naars­oog weer terug te krijgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *