Mooi is het nog niet, wel leuk om te doen

VW-schets1

Bij risi­co nemen hoort ook dat ik hier regel­matig wat ga delen van mijn vorderin­gen op tekenge­bied met de Apple Pen­cil. En ik ga daar verder niet heel moeil­ijk over doen. Iedere keer nadat ik een tekens­essie achter de rug heb zal ik het (voor­lop­ige) resul­taat hier posten. Zelfs als het niet om aan te zien is, ik er hele­maal niet tevre­den over ben of dat het nog in de prille begin­fase zit. Het zal hopelijk achter­af een boeiend overzicht bieden van hoe ik met vallen en opstaan mezelf weet te ver­beteren op het spiegel­gladde opper­vlak van de iPad Pro.
Miss­chien dat er zo af en toe wat moois tussen zit, maar daar is het mij dus vooral­snog niet om te doen.
Van­daag was ik op zoek naar een foto uit een serie die ik in 2008 genomen had tij­dens een bezoek aan San Fran­cis­co. Ik kwam toen ook onder­staand plaat­je tegen van een oud volk­swa­gen­bus­je. Het leek me wel een geschikt onder­w­erp om na te teke­nen. Deze mid­dag heb ik er een uurt­je aan gew­erkt. Pas toen ik afs­tand nam zag ik dat het VW logo te veel in het mid­den van het wiel zit waar­door de sug­gestie van een rond­ing hele­maal weg­valt. Ook is de ken­teken­plaat te klein, maar dat kon ik oplossen door een karak­ter min­der op te nemen.
Of ik met deze teken­ing verder ga weet ik nog niet. Wat ik op dit moment vooral leuk vind is het uit­proberen van de vele instellin­gen die Pro­cre­ate biedt.

VW-foto

  • teke­nen geeft je de vri­jheid af te wijken van het voor­beeld. Eisen aan gelijkheid kun je jezelf opleggen, ik zou dat niet doen. Herken­baarheid is vaak vol­doende en geeft meer vol­doen­ing.

      • Zek­er een leuke hob­by. Ben blij dat ik het weer heb opgepakt. Zelfs op het gladde opper­vlak van de iPad is het heer­lijk schet­sen.
        En je hebt gelijk wat betre­ft de vri­jheid om af te wijken van het voor­beeld. Daar was het mij dan ook niet hele­maal om te doen. Meer het feit dat de sug­gestie van rond­ing die ik in het wiel moet aan­bren­gen niet goed was gelukt. Ik moet nog heel veel oefe­nen om mijn vaste hand en teke­naar­soog weer terug te kri­j­gen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets