Waar bleef de (vrije) tijd van 22 t/m 28 februari?

sneeuwinede

Mijn vri­jeti­jds­beste­d­ing van afgelopen week:

  • iedere dag een blog­post
  • 2 uur train­ing sur­vival­run
  • 15 min fit­ness
  • 45 min hard­lopen
  • Uit­gelezen: Pro­cre­ate hand­book
  • Uit­gekeken: Ele­men­tary — seizoen 1
  • Uit­gekeken: Dear Mr. Wat­ter­son
  • 6 uur teke­nen (lees: gewend rak­en aan Apple Pen­cil)
  • The Her­mit of 69th Street – Jerzy Kosin­s­ki: p. 132–203
  • Don Qui­chot – Miguel de Cer­vantes Saave­dra: p. 43–48

Con­clusie: op het eerste gezicht vol­doende vari­atie en gezien de tijd die ik tot mijn beschikking had was het ook wel het hoogst haal­bare (zo stel ik mezelf gerust).
Sporten had ik wat meer willen doen zek­er omdat ik eigen­lijk bin­nenko­rt in Zeist weer een stuk­je sneller over het par­cours wil gaan. Maar het liep anders. Ik heb het hier al vak­er geschreven, laat op de avond hard­lopen ligt me niet. En de meeste dagen was ik laat thuis van kan­toor. Dus het werd vri­jdag voor­dat ik aan m’n eerste hard­looprond­je van de week begon. Miss­chien moet ik hier toch eens proberen veran­der­ing in te bren­gen. Ooit las ik dat de eigenaars/oprichters (een getrouwd stel) van de Jum­bo regel­matig ’s nachts na twaal­ven nog de hard­loop­schoe­nen aantrekken om hun train­ingskilo­me­ters af te werken. Er stond niet bij hoe vroeg ze de vol­gende dag weer op hun werk moesten ver­schi­j­nen.
De doorde­weekse sur­vival­run­train­ing schoot er door omstandighe­den ook bij in. Woens­dag kon ik niet en daarom zou ik op don­derdag gaan. Helaas kwam daar op het laat­ste moment ook iets tussen. Slechts een sessie dus deze week.
Daar­ente­gen is het teke­nen op de iPad me heel erg goed bevallen. Een heer­lijk ontspan­nende bezigheid laat op de avond met goede muziek op de achter­grond (of hoofdtele­foon wan­neer Inge nog wat zit te kijken op Net­flix) om de dag mee af te sluiten. Daar ga ik veel plezi­er van beleven (en hopelijk jul­lie ook wan­neer ik regel­matig hier iets van mijn kun­sten zal delen).
Wat de komende week betre­ft ga ik opnieuw proberen mijn sportieve bezighe­den wat op te voeren. De rest van de tijd ga ik net­jes verde­len over lezen en teke­nen. Net­flix kijken stel ik uit tot het week­end wan­neer ik ga begin­nen aan het nieuwe seizoen van House of Cards!
~ ~ ~
Nu ik als exper­i­ment een tijd­je dagelijks ga bijhouden waar zoal mijn vri­je tijd aan ver­loren gaat, lijkt het me niet meer dan logisch om er peri­odiek op terug te kijken en er ler­ing uit te trekken. Een mens moet iets met z’n vri­je tijd, niet­waar?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets