advbesteding

trompetschets

Het verve­lende van vakantieda­gen is dat je ze tijdig op moet mak­en anders komen ze te ver­vallen. Dit jaar is er weer een nieuwe regel geïn­tro­duceerd. Vóór 1 juli moeten er zes ADV dagen zijn opgenomen. Dus had ik het ambitieuze plan opgevat om aan het begin van elke maand een woens­dag vrij te nemen. Zo ook van­daag (eigen­lijk vol­gende week maar dan zijn we voor de veran­der­ing weer eens volop aan het testen).
Na de lunch heb ik wat tijd vri­jge­maakt om te kun­nen teke­nen. Het weer nodigt niet echt uit om naar buiten te gaan (boven­di­en staat er voor vanavond al een sur­vival­run train­ing op het pro­gram­ma) en met de houtkachel aan en goeie muziek op de achter­grond is dit een pri­ma vri­jeti­jds­beste­d­ing. Jam­mer dat ik er niet wat langer aan heb kun­nen door­w­erken. Ik ben ook wel benieuwd of ik in een lat­er sta­di­um kleur moet gaan toevoe­gen om een wat lev­endi­ger effect te kri­j­gen. Miss­chien alleen voor de achter­grond of zo.
In ieder geval ga ik met deze teken­ing nog wel even door (wan­neer ik weer tijd heb). Ik begin voor het eerst een klein beet­je tevre­den te wor­den met het resul­taat van mijn ges­tun­tel op het gladde opper­vlak van de iPad. Met name de hand vind ik redelijk gelukt. Alleen hoe ik die andere hand fat­soen­lijk tevoorschi­jn moet gaan tov­eren zal nog een hele uitdag­ing wor­den.
Wordt ver­vol­gd.

trompet
Isaac Hosea — unsplash.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets