Allemaal dingen die je niet wilt, snap je?

Calvin-and-Hobbes

Is het je nooit opge­val­len dat er geen knuf­fels zijn van Hob­bes? Ter­wijl Hob­bes toch de ultie­me knuf­fel voor kin­de­ren is. Zou kun­nen zijn.
In de docu­men­tai­re Dear Mr. Wat­ter­son (ook te zien op Net­flix) over ‘Cal­vin and Hob­bes’ wordt ver­teld dat Bill Wat­ter­son (de gees­te­lijk vader en teke­naar van de strip) het beeld­recht niet uit han­den wil­de geven. Zijn col­le­ga Stephan Pas­tis (van de strip ‘Pearls befo­re Swi­ne’) denkt er een ver­kla­ring voor te hebben:

In strip­ver­ha­len draait het om controle.
[…]
Je doet het alleen. Hele­maal alleen.
Zodra je beeld­recht gaat ver­le­nen, moet je gaan samenwerken.
Iemand in de medi­a­groep moet ja zeggen.
Iemand in de medi­a­groep doet suggesties.
Iemand in de medi­a­groep zegt: “Zou het niet leu­ker zijn op de ver­pak­king als hij zou lachen?”
“Toch? Een lach ver­koopt beter.”
En dan komt de ontwerper.
Hij heeft zijn eigen idee­ën over hoe het eruit moet zien.
Ont­wer­pers weten wat goed verkoopt.
Ont­wer­pers weten wat vei­lig is.
En dan heb je de baas, die ook zijn eigen idee­ën heeft
omdat het bij de ver­ko­pers niet goed verkocht.
En zo heb ik opeens zeven men­sen in mijn leven
die er eer­der niet waren.
[…]
Niet mijn soort men­sen. Zakenlui.
[…]
Op deze manier heb ik iets in mijn leven,
met een aan­tal men­sen die ik niet mag,
en van wie ik alle­maal moet winnen.
Al is het maar dat je zegt: “Dit moe­ten we niet doen.”
[…]
en daar­mee ver­lies je controle.
Waar ik nooit eer­der con­tro­le had verloren.
Wat als hij wel ja had gezegd?
Van de eer­ste brood­trom­mel zou­den er negen mil­jard zijn verkocht.
Op het moment dat dat gebeurt,
staat ieder­een met­een op de stoep voor meer.
Alle­maal om de beurt.
Alle­maal controleverlies.
En dan heb­ben ze je.
In plaats van de dage­lijk­se wan­de­ling door het bos,
kreeg hij zes tele­foon­tjes die hij niet wilde.
Ze zou­den zijn rou­ti­ne ver­sto­ren, door zijn hoofd spoken.
Alle­maal din­gen die je niet wilt, snap je?
En dat is controle.
Dat gaat niet om zui­ve­re kunst.
Dat gaat om controle.

Ik snap het.

~ ~ ~