Ork, ork, ork, lepels gooi je bij de messen

bestek

De dames van het bedri­jf­s­restau­rant (eigen­lijk kan­tine, maar dat mogen we niet zeggen van haar wiens geest nog steeds rond­waart in ons kan­toor ondanks dat ze al enkele jaren met pen­sioen is) willen ons opvoe­den. Ze hebben in de bak waar wij geacht wor­den de vorken, lep­els en messen achter te lat­en stick­ert­jes geplakt met daarop de tekst ‘vorken’, ‘lep­els’ en ‘messen’. Op deze wijze hopen ze dat wij de aan­wi­jzin­gen vol­gen en de vorken, lep­els en messen in het daar­voor bestemde bak­je leggen. Dat scheelt hen met opruimen. Denk ik.

Om het ons nog makke­lijk­er te mak­en hebben ze er tevens een geplas­ti­ficeerd plaat­je ingelegd. Een plaat­je van vorken. Een plaat­je van lep­els. Een plaat­je van messen. Zo komt zow­el de visueel als de tek­stueel aan­gelegde kan­toor­mens aan zijn trekken.

Maar wat nu wan­neer plaat­je en tekst niet in overeen­stem­ming zouden zijn?

Ik besloot de proef op de som te nemen en ver­wis­selde de plaat­jes. Het plaat­je van de messen in het bak­je met stick­er ‘vorken’. Het plaat­je van de vorken in het bak­je met stick­er ‘lep­els’. Het plaat­je van de lep­els in het bak­je met stick­er ‘messen’.

Vanu­it een strate­gisch gekozen plek hield ik mijn collega’s in de gat­en. Groot was hun ver­war­ring toen ze het bestek na de lunch wilden weg­leggen in de daar­voor bedoelde bak­jes. Waar moest nu het mes? Bij de stick­er ‘messen’ of bij het plaat­je van de messen? En dezelfde twi­jfel sloeg natu­urlijk toe bij de vorken en de lep­els.

Ik zag ver­schil­lende reac­ties. Som­mi­gen hield­en zich aan de tekst. Anderen aan het plaat­je. Weer anderen haalden hun schoud­ers op leg­den het bestek willekeurig weg. Een enkel­ing gooide het com­plete bestek in één bak­je.

Maar wat me opviel was dat wan­neer er een­maal enkele stuks van het­zelfde bestek in een bak­je lagen dat dit door de vol­gende collega’s overgenomen werd. Even dacht ik dat het kwam omdat het plaat­je niet meer gezien werd en men de tekst op de stick­er vol­gde. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Want zelfs als ik de stapels lep­els in het bak­je legde met het plaat­je van de messen en met stick­er ‘vorken’ bleef men er lep­els bij leggen.

Wat dit nu wil zeggen daar ben ik nog niet hele­maal uit. Wel dat ik moet zor­gen dat de dames van het bedri­jf­s­restau­rant er niet achter komen dat ik degene was die aan het exper­i­menteren was gezien hun niet al te vrolijke gezicht­en toen ze de chaos in de bestek­bakken zagen.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets