Waar blijft de (vrije) tijd van 14 maart t/m 20 maart?

testentestentesten

Bij deze een voor­uit­blik op de komen­de week (die al voor 1/7 deel ach­ter de rug is wan­neer ik dit schrijf): tes­ten, tes­ten, tes­ten. En nog eens testen.

Eind april staat er weer een ople­ve­ring gepland van een groot (soft­wa­re) pro­ject en is er nu een fase aan­ge­bro­ken om in detail door onze belang­rijk­ste bedrijfs­pro­ces­sen te gaan. Altijd span­nend en altijd erg arbeids­in­ten­sief. Lan­ge dagen met veel dis­cus­sie en con­fe­ren­ce calls ‘around the globe’.

Er zal dus wei­nig tijd over­blij­ven voor ande­re zaken dan (hope­lijk) een avond­je trai­nen op de woens­dag en een sur­vi­val­run op zon­dag in Zeist (mocht het even­tu­e­le over­werk ten­min­ste beperkt blij­ven tot de zaterdag).

Dus geen paniek mocht het hier meer dan nor­maal rus­tig zijn. Het heeft een reden.

~ ~ ~