Vrijdag, 18 maart 2016

Boe­ken­week­ge­schenk

Puur toe­val was het dat ik eer­der deze week op het facebook account van Agnes een aan­tal foto’s voor­bij zag komen van boe­ken die ze wil­de weg­doen. Er zaten een aan­tal boe­ken tus­sen waar ik best inte­res­se in had en snel nam ik con­tact met haar op.

Ik had geluk. Nie­mand had zich nog aan­ge­meld voor de titels die ik op het oog had. Slechts tegen ver­goe­ding van de ver­zend­kos­ten kon ik ze over­ne­men. Daar hoef­de ik dus niet lang over te den­ken. Laat maar komen!

En van­daag stond het pak­ket­je in de hal op me te wach­ten. Wat een gewel­dig Boekenweekgeschenk!

Agnes, bedankt!

Geef een antwoord