Een dichtgemetselde boekenkamer mag niet baten

Deze blog­post is deel 8 van 33 in de serie Don Qui­chot — Cer­vantes

Eerste deel — Zevende hoofd­stuk:
Gaande over de tweede tocht van de voortr­e­f­fe­lijke rid­der Don Qui­chot van de Man­cha

Het zou wat zijn. Dat je op een ocht­end wakker wordt en er na een tijd­je achter komt dat de kamer waar al je boeken staan er niet meer is. Verd­we­nen. Alsof ze nooit bestaan heeft.
Dit onvoorstel­bare sce­nario overkomt Don Qui­chot. In hun goedbe­doelde (lat­en we het daar maar op houden) pogin­gen om hem niet opnieuw het hoofd op hol te doen ger­ak­en hebben zijn vrien­den besloten alle boeken te ver­bran­den en zijn bib­lio­theek dicht te met­se­len.

[…] wellicht zou door het weg­ne­men van de oorza­ak ook het gevolg verd­wi­j­nen.
[p.60, Don Qui­chot, Cer­vantes]

Dat ze menen dit te kun­nen verk­laren door Don Qui­chot wijs te mak­en dat er een tove­naar in het spel is die hier­voor ver­ant­wo­ordelijk is, geeft al aan dat het een hopeloze zaak is. Hij heeft die boeken niet meer nodig. Ze zit­ten allang in zijn hoofd.

Bewust of onbe­wust, Don Qui­chot speelt het spel­let­je mee en gedraagt zich voor de buiten­wereld weer enigszins nor­maal nadat hij vol­doende rust heeft gehad. Maar in het geniep zoekt hij con­tact met een boer en haalt hem over zijn schild­knaap te wor­den door hem aller­lei mooie belonin­gen in het vooruitzicht te stellen. De boer, genaamd San­cho Pan­za heeft hier wel oren naar.

En zo kan het gebeuren dat niet lang hier­na de bei­de man­nen zon­der afscheid te nemen van hun naas­ten diep in de nacht schielijk er op uit trekken zon­der vas­tom­li­jnd plan anders dan de op niets gebaseerde verwacht­ing dat hun grote helden­daden in het ver­schi­et liggen en indi­en mogelijk een eiland waar San­cho Pan­za na bewezen dien­sten over kan regeren als gou­verneur.

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Als hij maar geen dolende rid­der wordt, ze schop­pen hem miss­chien half doodOver teleurstel­lende wind­molens en een ver­rassende wend­ing ter com­pen­satie »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets