Van de ene in de andere routine

Het is vrij­dag­avond. Op kan­toor vroeg ik iemand of ik nog iets bij­zon­ders ging doen met Pasen. Niet tes­ten, was mijn eer­ste reactie.

De afge­lo­pen weken ben ik hele­maal uit mijn rou­ti­ne geraakt. Over­dag draai­de alles rond­om het vele test­werk dat ver­richt moet wor­den voor een belang­rijk pro­ject. Een­maal thuis draai­de het nog een tijd­lang door in mijn hoofd tot­dat het tijd werd om naar bed te gaan. Een beet­je bank­han­gen was de voor­naams­te bezig­heid waar­mee ik de avon­den vulde.

Nu is dat anders. Met het lan­ge paas­week­ein­de voor de boeg heb ik mezelf een lek­ker drank­je inge­schon­ken en ben begon­nen in Het zijn net men­sen door Jor­is Luy­en­dijk. Nadat ik vori­ge week het boe­ken­week­ge­schenk gele­zen heb, wil ik nog even wat anders lezen voor­dat ik weer ver­der ga met Jer­zy Kos­in­ski en Bob de Graaff. Zoals wel vaker kost het me moei­te weer een boek op te pak­ken waar ik een tijd­je niet in gele­zen heb. Dan gaan ineens ande­re boe­ken om aan­dacht vra­gen waar ik dan moei­lijk nee tegen kan zeg­gen. Meest­al duurt het twee of drie boe­ken voor­dat ik die men­ta­le blok­ka­de weet te over­win­nen. Dus ik geef er tegen­woor­dig gewoon aan toe. Komt van­zelf goed.

~ ~ ~