Geef toe aan een ander boek

Dit jaar ben ik van plan om veel, zo niet alles te lezen wat Jerzy Kosin­s­ki geschreven heeft. Daar gaat veel tijd in zit­ten. En mezelf ken­nende weet ik dat er een moment gaat komen waarop ik wel eens iets anders wil gaan lezen. Met het risi­co dat dit ini­ti­atief voor­ti­jdig in de kiem ges­mo­ord wordt. Het plan is dus om van elke twee weken er max­i­maal een­t­je aan Jerzy Kosin­s­ki te wij­den. Dan bli­jft er ook ruimte over voor andere lec­tu­ur.

Een kleine drie maan­den heb ik dit vol­ge­houden. Tot­dat er een drukke test­pe­ri­ode op het werk aan­brak. Er bleef in de avon­duren niet veel tijd over om te lezen. Inmid­dels was de boeken­week aange­bro­ken, kocht mijn Inge een nieuwe A.F.Th. van der Hei­j­den en kreeg ik via Agnes ineens een volle lad­ing boeken geleverd. Toen er weer wat ruimte kwam om een boek op te pakken had ik zoals min of meer verwacht even geen zin om met Kosin­s­ki verder te gaan. Daar­voor lagen er sim­pel­weg te veel nieuwe boeken op mijn studeerkamer. Zon­der er moeil­ijk over te doen pak­te ik  een exem­plaar van een willekeurige stapel en begon te lezen. Ook in de week die eigen­lijk gere­serveerd was voor Kosin­s­ki.

Ik beschouw het als mijn vorm van een ‘guilty plea­sure’ op leesge­bied. Niet zozeer het lezen van iets waar­voor je je miss­chien schaamt, maar even een boek opz­ij leggen wan­neer je voelt dat je iets anders moet lezen. In plaats van kop­pig door te bli­jven lezen in een boek waar­voor het ent­hou­si­asme tijdelijk min­der is gewor­den, heb ik geleerd dat het beter is om dit te accepteren want anders verd­wi­jnt de zin om te lezen hele­maal. En dat is natu­urlijk veel erg­er.

Dus heb ik nu het boeken­weekgeschenk door Esther Ger­rit­sen gelezen, en daar­na nog wat boeken van Joris Luyendijk, Arnon Grun­berg en Jelle Brandt Corstius. Nu voel ik gelei­delijk de oor­spronke­lijke nieuws­gierigheid naar het werk van Kosin­s­ki weer terugkomen. Alleen ben ik voor­lop­ig nog even druk met de sur­vival­run die we aan het opbouwen zijn en waar ik zelf mee doe aan de clubkam­pi­oen­schap­pen op zater­dag en als jurylid op zondag bij een van de hin­dernissen sta wan­neer de offi­ciële wed­stri­j­druns gelopen wor­den.

Maar daar­na ga ik weer verder in The Her­mit of 69th Street. Ik kan haast niet wacht­en.

~ ~ ~

Dit is een bij­drage voor het #50books ini­ti­atief dat in 2016 door Hen­drik-Jan de Wit wordt ver­zorgd.

Vraag 13
Heb je ook ‘guilty-plea­sure’ boeken en lees je die stiekem of juist niet?
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets