Lingezegenproefrun 2016

Na (in mijn geval) 3,5 dag bezig te zijn geweest met het opbou­wen van de Lin­ge­ze­gen­run moch­ten we er van­daag zelf over­heen ren­nen. Niet dat alle hin­der­nis­sen al hele­maal klaar waren, maar toch. Om 13 uur (nadat we ’s och­tends nog bezig waren geweest met het opbou­wen van de eind­hin­der­nis) gin­gen we van start en enke­le uur­tjes later moch­ten we alweer bij­sprin­gen met de afwer­king van de aller­laat­ste hin­der­nis­sen. Geluk­kig was ons na de run wat tijd gegund om een hap­je te eten en even bij te komen van de inspan­nin­gen door de Betuw­se klei. Anders weet ik niet of ik het vol­ge­hou­den zou hebben.

En nu maar hopen dat het mor­gen prach­tig weer en een gewel­di­ge run gaat wor­den met vol­doen­de opkomst van deel­ne­mers en publiek. Wij heb­ben er in ieder geval onze uiter­ste best voor gedaan om dit eve­ne­ment te laten slagen.

Geef een antwoord