Rondje in stukjes

Langza­am kom ik sportief weer tot lev­en. Na de sur­vival­run in Olden­za­al van vorige week zondag waar ik met de zenuwen in mijn lijf aan de start ver­scheen (omdat ik ruim twee weken geheel niet meer aan enige vorm van sport gedaan had) ben ik afgelopen woens­dag weer ‘gewoon’ naar de mid­weekse train­ing gegaan. Het was alsof ik er tij­den niet geweest was. Vreemd dat het zo extreem aan­voelt wan­neer je maan­den op rij twee keer per week op de train­ing ver­schi­jnt en dan ineens voor zo’n korte peri­ode ver­stek laat gaan.
Gelukkig had ik tij­dens de train­ing ner­gens last van gezien mijn toch wel gehavende toe­s­tand waarin ik de run van Olden­za­al had afges­loten. Bin­nen de kort­ste keren zat ik weer in mijn vertrouwde ritme. En geweldig dat we ook nog eens een groot gedeelte van de train­ing in de kajak mocht­en plaat­sne­men. Heer­lijk bij dit week. We sloten af met kajakpo­lo. Het moet een betov­erend plaat­je zijn geweest zo tegen de onder­gaande zon op het glin­sterende water hoorde ik van een train­ings­maat­je die foto’s had staan mak­en.
En gis­teren ben ik ein­delijk weer gaan hard­lopen. De bedoel­ing was vroeg op de ocht­end maar door omstandighe­den luk­te het pas om rond het mid­dagu­ur te gaan. Eigen­lijk te warm naar mijn zin, maar ik ben toch gegaan. Tegen de wind in richt­ing Huis­sen en daar­na in over­dreven rustig tem­po terug naar huis. Niet in één ruk, maar eerst 6 kilo­me­ter en ver­vol­gens steeds kor­tere afs­tanden om op die manier de 10 kilo­me­ter vol te mak­en. Met een beet­je de rem erop om te voorkomen dat ik mezelf alleen maar ga forceren door te snel te veel te willen doen.
Bij de Rijk­er­swo­erdse plassen aangekomen besloot ik in een opwelling om een stuk­je te gaan zwem­men in mijn hard­loop­kleren om daar­na ook nog even wat oefenin­gen te gaan doen op het fit­nesster­rein.
Zojuist kwam Luel­la langs met de med­edel­ing dat zij mor­gen een klim­clin­ic gaat vol­gen bij ons op de club. Dat bracht mij op het idee om met haar mee te gaan zodat ik zelf wat kan gaan kajakken in de tussen­ti­jd.
Ja, sportief gezien kom ik langza­am weer tot lev­en. Nu eens zien of dat op andere gebieden (zoals daar bijvoor­beeld zijn lezen en bloggen) ook gaat lukken.
rondje20160506

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets