In de beperking toont zich de meester

In mijn mail­box zit­ten twee uitn­odigin­gen om een recen­sie te schri­jven voor onlangs gepub­liceerde boeken. Ondanks dat ik me vereerd voel dat men de moeite neemt om mij hier­voor aan te schri­jven en ook nog eens de boeken gratis ter beschikking stelt zal ik vrien­delijk doch beslist er niet op in gaan. Mij ont­breekt voor­namelijk de tijd maar ook de zin in het lezen van iets com­pleet nieuws. Momenteel doe ik eigen­lijk niets liev­er dan het (her)lezen van boeken die in mijn bez­it zijn.
Zou het een teken zijn dat ik een fase heb bereikt dat nos­tal­gie gaat over­heersen? Dat ik niet meer warm kan wor­den voor nieuwe din­gen? Onge­merkt aan­be­land in het voor­por­taal van ‘vroeger was alles beter’? Ik moet er niet aan denken.
Nee, ik stel mezelf gerust dat het meer te mak­en heeft met verdieping. Niet ‘mile wide’, maar ‘mile deep’. De spaarzame tijd die we van­daag de dag tot onze beschikking hebben niet ver­loren te lat­en gaan aan iets waar­van niet bij voor­baat vast staat dat het goed is. Liev­er een boek (her)lezen waar­van ik weet (door­dat ik het zelf al eens eerder gelezen heb of op basis van betrouw­bare info) dat het de kwaliteit zal bieden waar ik naar op zoek ben.
En ja, af en toe speelt zek­er een mate van herken­ning mee. Mijn voorne­men (waar helaas de klad is in ger­aakt) om dit jaar veel van Kosin­s­ki te lezen is daar ook deels uit voort­gekomen.
Gis­ter­avond las ik de vol­gende pas­sage en voelde me gesterkt in mijn over­tuig­ing:

I believe that hav­ing a great diver­si­ty of teach­ers is harm­ful and con­fus­ing for a young mind, in the same way I believe that it is bet­ter to know one book inti­mate­ly than a hun­dred super­fi­cial­ly,” he said. “I know the mod­ern world tends not to agree with me, but after all, Pla­to had only one teacher, and Alexan­der.”
[Julian Mor­row in The Secret His­to­ry, p.31, Don­na Tartt]

Niet dat ik me tot één boek ga beperken. Ik zou niet weten welk boek dat dan zou moeten zijn. Wel dat ik ik min­der ga proberen om kram­pachtig vanalles op aller­lei gebied bij te houden. Hopelijk bli­jft het goede vanzelf boven­dri­jven zodat het voor het gri­jpen ligt wan­neer ik er aan toe ben.
secrethistory
Under the influ­ence of their charis­mat­ic clas­sics pro­fes­sor, a group of clever, eccen­tric mis­fits at an elite New Eng­land col­lege dis­cov­er a way of think­ing and liv­ing that is a world away from the hum­drum exis­tence of their con­tem­po­raries. But when they go beyond the bound­aries of nor­mal moral­i­ty they slip grad­u­al­ly from obses­sion to cor­rup­tion and betray­al, and at last — inex­orably — into evil.
The Secret His­to­ry
Don­na Tartt
Uit­gev­er­ij Vin­tage
ISBN 9781400031702

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets