Rondje plassen

 

Een retro-trim­baan. Dat is wat ze aan het bou­wen zijn rond­om de klei­ne plas die tegen­over de ingang van ons trai­nings­ter­rein ligt. Eer­der deze week had ik ze er al mee bezig gezien en op woens­dag­avond had­den we als onder­deel van de war­ming-up de rou­te alvast ver­kend. Niet dat er veel stond maar wat er geplaatst was zag er ste­vig uit.

Op facebook las ik dat het de bedoe­ling is dat komend week­ein­de de trim­baan zo goed als klaar moet zijn. Een mooie aan­lei­ding om van­avond opnieuw eens een kijk­je te nemen om te zien wel­ke hin­der­nis­sen er inmid­dels alle­maal bij­ge­ko­men waren. Wan­neer het er inder­daad komt uit te zien zoals ze beloofd heb­ben, dan kan het een leuk onder­deel wor­den in mijn trainingsschema.

Helaas was er niet heel veel pro­gres­sie te zien. Ook de instruc­ties waren nog afwe­zig. Maar al impro­vi­se­rend heb ik heer­lijk een rus­tig rond­je klei­ne en aan­slui­tend gro­te plas gelo­pen in de regen die gaan­de­weg het half uur­tje dat ik onder­weg was met bak­ken uit de lucht kwam.