De Up app

Of ik eens kon kijken voor een stap­pen­teller. Een app wel­tev­er­staan. Voor op de iPhone. Lief­st ook nog met opties voor het bijhouden van aan­tal uur ges­lapen en wat je zoal gegeten hebt door de dag heen.

Ik kwam na wat speur- en vergelijk­ingswerk uit bij Up van Jaw­bone. Om beter inzicht te kri­j­gen in het gebruiks­ge­mak van deze app besloot ik ‘m eerst maar eens op mijn eigen mobielt­je te installeren. Daar­naast leek de optie om te zien wat de voed­ingswaarde is van dat­gene wat je alle­maal naar bin­nen werkt wel iets waar ik me meer in wilde verdiepen. Hoewel ik het idee heb goed bezig te zijn op sportief gebied kan ik vol­gens mij nog een hoop ver­beteren voor wat betre­ft gezonde voed­ing.

Toch wel schrikken wan­neer ik mijn lunch van­mid­dag wat meer in detail bek­ijk. Vooral de mos­ter­d­soep scoort ontzettend laag. De boos­doen­er is de hoge con­cen­tratie Natri­um. Iets wat trouwens bij veel meer pro­duk­ten het geval blijkt te zijn. Mor­gen eens zien of er wat gezon­ders op het menu staat.

Up

Ook op het gebied van beweg­ing tij­dens het werk scoor ik niet bijster goed. Ik had het aan­bev­olen doel van 10.000 stap­pen per dag overgenomen, maar ik kom niet echt in de buurt. Miss­chien toch eens over­we­gen om na de lunch een stuk­je te gaan wan­de­len?

Up3

En zo geeft de app nog veel meer nut­tige (en vaak con­fron­terende) feed­back op aller­lei gebied waarmee je vrij bent te doen wat je wil. Kwest­ie van doork­likken of af en toe een vraag van de zoge­naamde Smart Coach beant­wo­or­den. Je wordt er niet slechter van. Zeggen ze.

Up1

~ ~ ~

Geef een reactie