Onzichtbare problemen

Na mijn werk reed ik deze avond over de vernieuwde A12 tussen Ede en Arn­hem naar huis. Sinds afgelopen week­end is er een rijbaan bijgekomen en plots zijn er geen files meer. Op kan­toor dacht aan­vanke­lijk een col­le­ga dat de inter­net­pag­i­na met de ver­keersin­for­matie kapot was. Hoe vaak hij ook op de refresh­knop klik­te er werd geen ver­trag­ing getoond op de route die nor­maal gespro­ken alleen maar stapvoets afgelegd kan wor­den.
Het klopte. Zon­der opon­thoud kon ik vanaf de A30 invoe­gen op de A12 waar het anders lijkt op een vast­gelopen ritss­luit­ing. Nu kon ik gewoon door­ri­j­den. Het leek of er nog niet de helft van het aan­tal voer­tu­igen op de weg was dat ik nor­maal op andere dagen stil zag staan. Ter hoogte van Oost­er­beek vroeg ik me af wat een auto­mo­bilist zou ervaren die hier nooit eerder was geweest. Waarschi­jn­lijk zou hij zich afvra­gen waarom er een zo goed als onge­bruik­te derde rijbaan aan­gelegd was. Hij had niet de ervar­ing van jaren filer­i­j­den op dit tra­ject achter de rug.
Omdat het prob­leem niet meer te zien is, is ook de oploss­ing soms niet direct zicht­baar. Miss­chien is het beter om grote bill­boards naast de snel­weg te plaat­sen met hoe het voorheen was.
Op mijn werk zat­en we met een omge­keerde sit­u­atie. Met een select groep­je anal­is­ten had­den we een prob­leem ont­dekt in een van onze bedri­jf­sad­min­is­tratieve processen. Nie­mand echter die het tot dan toe gezien had. En ook toen we het probeer­den te verk­laren kon niet iedereen ons vol­gen. Bin­nenko­rt denken we het opgelost te hebben.
Maar nu al weet ik dat er reac­ties zullen komen van collega’s die zich afvra­gen waarom we zoveel tijd en geld hebben uit­gegeven aan iets wat door nie­mand als een prob­leem werd ervaren. Soms vraag ik me af of het niet beter is om eerst alles in de soep te lat­en lopen voor­dat we met een fix komen.
file

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets