Daar gaan we weer

Vorig jaar zomer, net voor­dat mijn drie weken vakan­tie­pe­ri­o­de zou begin­nen moest er een beslis­sing geno­men wor­den of er iemand van­uit ons kan­toor eind augus­tus naar de VS zou gaan voor een work­shop. Het lot viel op mij. Hoofd­za­ke­lijk omdat er ver­der nie­mand aan­we­zig was om uit te kie­zen. De rest was name­lijk al opLees ver­der…Daar gaan we weer

Harreveld was geen run, wel eindhindernis te ver

Met slechts één trai­ning in de afge­lo­pen drie weken ver­trok ik van­och­tend met m’n vas­te run­ning mate Susan rich­ting Har­re­veld. Vori­ge week zon­dag kon ik niet meer dan zacht­jes hard­lo­pen. De twee voor­af­gaan­de weken was zelfs dat te veel gevraagd. Toen hiel­den vele para­ce­ta­mols en ibu­pro­fen pil­le­tjes mijn rug­pijn op een aan­vaard­baar niveau. Ik was dusLees ver­der…Har­re­veld was geen run, wel eind­hin­der­nis te ver

Het waren vijf hilarische jaren

Niet dat we een groot­ver­brui­ker van whi­te­board clea­ner zijn, maar deze week was toch ein­de­lijk de spuit­bus leeg en stond er een nieu­we klaar. Althans, dat dacht ik. Ja, het was een nieu­we fles. Nee, de vori­ge was niet leeg. Het kan­toor­ar­ti­kel bleek name­lijk een pri­ma onder­deel te zijn voor de motor die mijn mana­gerLees ver­der…Het waren vijf hila­ri­sche jaren

Ik (her)las The Secret History

Nu Onder­wor­pen gele­zen en bespro­ken is wil ik van­daag kort stil­staan bij The Secret His­to­ry van Don­na Tartt. Ik had me voor­ge­no­men om eerst nog eens haar twee eer­de­re boe­ken te lezen alvo­rens aan The Gold­finch te begin­nen. Wat ik me meen te her­in­ne­ren is dat ik The Secret His­to­ry ergens in 1994 of 1995Lees ver­der…Ik (her)las The Secret History

Is Harreveld een run te ver?

Het lijkt een terug­ke­rend feno­meen te wor­den. In de aan­loop naar een sur­vi­val­run raak ik ofwel gebles­seerd ofwel er zijn ande­re rede­nen waar­om ik niet aan vol­doen­de trai­nings­uren kom. Ook nu weer. Komen­de zon­dag staat voor mij de laat­ste sur­vi­val­run voor dit sei­zoen op de agen­da. In Har­re­veld kon­den we ons nog net op het laat­steLees ver­der…Is Har­re­veld een run te ver?

(Hoe) bepaal ik dat?

Op de site van De Cor­res­pon­dent zag ik een oproep om geza­men­lijk het boek A litt­le life van Hanya Yana­gi­ha­ra te gaan lezen. De titel deed een bel­le­tje rin­ke­len. Ik dacht het boek ooit eer­der in han­den te heb­ben gehad maar uit­ein­de­lijk niet tot aan­koop te zijn over­ge­gaan. Even twij­fel­de ik. Een boek van ruimLees ver­der…(Hoe) bepaal ik dat?

Rondje pijnvrij

Ondanks alle goe­de bedoe­lin­gen kwam het er niet meer van om op don­der­dag en vrij­dag een stuk te wan­de­len. Mis­schien dat het daar­aan lag dat ik zater­dag plots weer meer last had van mijn rug dan aan het begin van de week. De hele dag liep ik rond met een zeu­ren­de pijn onder in mijnLees ver­der…Rond­je pijnvrij

Werelden van verschil

Eer­ste deel — tien­de hoofd­stuk Over de aar­di­ge gesprek­ken, gevoerd tus­sen Don Qui­chot en San­cho Pan­za, zijn schild­knaap Nu het gevecht met de schild­knaap van de rei­zen­de dames in het voor­deel van Don Qui­chot is geëin­digd trekt het duo weer ver­der. Is San­cho Pan­za voor­al­eerst geïn­te­res­seerd of deze over­win­ning voor hem een eiland heeft opge­le­verd,Lees ver­der…Werel­den van verschil

Back to Top