He would have wanted it that way

Na het avon­de­ten installeerde ik me met The Secret His­to­ry van Don­na Tartt in de achter­tu­in. In het vorige hoofd­stuk is Bun­ny na dagen van ver­miss­ing ein­delijk gevon­den in een rav­i­jn niet ver van de cam­pus. Ik las hoe plots iedereen Bun­ny gek­end had of zelfs dikke maat­jes met hem was geweest:

Every­one, sud­den­ly, had known him; every­one was deranged with grief; every­one was just going to have to try and get on as well as they could with­out him. “He would have want­ed it that way.” That was a phrase I heard many times that week on the lips of peo­ple who had absolute­ly no idea what Bun­ny want­ed.
[p.377, The Secret His­to­ry, Don­na Tartt]

Eerder op de dag las ik een artikel (ik kan het helaas niet meer terugvin­den) geschreven door een vriend van Muham­mad Ali. Hij vond het nodig om op deze wijze uit­leg te geven waarom hij tot nu toe nog niet in de open­baarheid had lat­en weten hoeveel ver­dri­et hij had wegens het over­li­j­den van de leg­en­darische bokser. Men had hem daar al ver­schil­lende keren om benaderd. Het pub­liek had daar recht op, zo vertrouwde men hem toe.
En natu­urlijk zou Muham­mad Ali het ook gewild hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets