Wat is wijsheid op een openbaar blog?

bod

Hoe slim is het om hier te vertellen dat je een bod hebt uit­ge­bracht op een huis? Ik weet tenslotte niet wie hier alle­maal komt lezen. Al jaren kijk ik niet naar de sta­tistieken die zich achter dit blog ver­schuilen. Wordt mijn blog door veel mensen gelezen? Komen dezelfde lez­ers fre­quent terug? Welke artike­len lezen ze vooral?
Maar vooral wie er komt lezen is mij een raad­sel1.
Het kan zomaar zijn dat de make­laar van het huis waar wij een oog­je op hebben hier wel eens rond­kijkt. Of de eige­naars. Wie weet zou iemand geïn­ter­esseerd kun­nen rak­en en ook een bod gaan uit­bren­gen. Het lijkt me dus niet ver­standig om aan te geven wat wij nu pre­cies van het huis vin­den daar waar we don­derdag een tweede bezichtig­ing hebben gehad. Dan lat­en we ons bij voor­baat al teveel in de kaarten kijken ter­wi­jl het onder­han­de­len nog niet eens is begonnen. Niet slim.
Laat ik dus vol­staan met te zeggen dat we deze avond een eerste bod hebben uit­ge­bracht. Span­nend!
~ ~ ~
PS: De koikarp­er is aan stress ten onder gegaan 🙁 Met de rest gaat het goed.
~ ~ ~


  1. Behalve natu­urlijk de lez­ers die regel­matig een reac­tie achter­lat­en. Bij deze wil ik jul­lie daar­voor weer eens opnieuw bedanken. 

4 Comments

Het bli­jft een won­der­lijk iets, je per­soon­lijk lev­en in de open­baarheid gooien, zon­der te weten wie daarin mee kijkt.
Ik wens jul­lie in ieder geval veel plezi­er en suc­ces bij jul­lie nieuwe avon­turen.

Klopt. Dat is het ook. Nor­maal gespro­ken deel ik alleen zak­en die ik ook gewoon in gesprekken met jan en alle­man zou delen. Dus dan heb ik er verder geen moeite mee wie er alle­maal meeleest. Gis­teren was dat anders.
Zelf ben ik ook heel benieuwd waar het naar toe gaat met dit eerste bod. Zoals bij alles kan het nog alle kan­ten op.

Zek­er span­nend. Het bli­jft toch een flinke stap om voor een ander huis te gaan. Nu is het afwacht­en hoe er gereageerd gaat wor­den op ons bod. Daar zal ik ongetwi­jfeld (in meer of min­der bedek­te ter­men) nog wel op terug komen hier op mijn blog.

Geef een reactie