Daar gaan we weer

Vorig jaar zomer, net voor­dat mijn drie weken vakan­tie­pe­ri­o­de zou begin­nen moest er een beslis­sing geno­men wor­den of er iemand van­uit ons kan­toor eind augus­tus naar de VS zou gaan voor een work­shop. Het lot viel op mij. Hoofd­za­ke­lijk omdat er ver­der nie­mand aan­we­zig was om uit te kie­zen. De rest was name­lijk al opLees ver­der…Daar gaan we weer

Back to Top