Daar gaan we weer

Vorig jaar zomer, net voor­dat mijn drie weken vakantiepe­ri­ode zou begin­nen moest er een besliss­ing genomen wor­den of er iemand vanu­it ons kan­toor eind augus­tus naar de VS zou gaan voor een work­shop. Het lot viel op mij. Hoofdza­ke­lijk omdat er verder nie­mand aan­wezig was om uit te kiezen. De rest was namelijk al op vakantie.
Van­daag zat ik in een soort­gelijke sit­u­atie. Eigen­lijk ben ik de hele week vrij (over­schot aan vakantieda­gen die op moeten voor­dat ze op 1 juli ver­vallen), maar we had­den een pro­jectbe­sprek­ing waar ik graag bij wilde zijn. Aan het eind van de dag bracht­en we ver­slag uit aan enkele man­age­mentsle­den in de VS. Al snel kwam het onder­w­erp op een eventuele work­shop die eind augus­tus geor­gan­iseerd moest gaan wor­den en wie daar dan vanu­it Ede bij zou moeten zijn.
Daar gaan we weer dacht ik.
Groot ver­schil in vergelijk­ing met vorig jaar was dat we nu met meerderen de besliss­ing kon­den nemen. En daar kwam een mooi com­pro­mis uit. Miss­chien kon­den we deze keer eens geza­men­lijk gaan. Dan stond je er ten­min­ste niet alleen voor tij­dens de eerste ken­nis­mak­ing met een nieuw reis­doel. Want rond­vraag leerde dat op een kleine uit­zon­der­ing na iedereen nog nooit in Rus­land was geweest. Zek­er niet in Chelyabin­sk.
Of het alle­maal door­gaat is afwacht­en. Maar mocht het zover komen dan is het toch weer een heel bij­zon­dere bestem­ming die ik af kan vinken op mijn zake­lijke reis­li­jst.
Chelyabinsk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets