Het worden twaalf fantastisch drukke maanden

Snel­ler dan ver­wacht zijn de onder­han­de­lin­gen alweer voor­bij voor­dat ze goed en wel begon­nen waren. Ons bod is aan­vaard door de ver­ko­pers. We kun­nen nu aan de slag om de finan­cie­ring rond te krij­gen en ons hui­di­ge huis te ver­ko­pen. Ook zul­len we de details van de ver­bou­wing moe­ten gaan uit­wer­ken die zoals het er nu uit­ziet op 1 febru­a­ri kan begin­nen wan­neer de sleu­tel­over­dracht gepland staat.

Genoeg te doen dus. Zeker als je bedenkt dat er nog een huis staat te trap­pe­len om ver­kocht te wor­den. En dat alle­maal naast het nor­ma­le werk­le­ven dat voor ons uit stee­vast een rui­me 40+ uren per week bestaat. Boven­dien lij­ken er voor mij ook nog eens een paar trip­jes naar het bui­ten­land in het ver­schiet te lig­gen en kreeg ik van­daag een remin­der dat ik uiter­lijk drie maan­den over heb om het exa­men voor de oplei­ding pro­ject­ma­na­ge­ment te doen.

Het moge dui­de­lijk zijn waar alle tijd en aan­dacht de komen­de maan­den naar toe zal gaan. Kijk er daar­om niet van op wan­neer het hier nog rus­ti­ger gaat wor­den dan het af en toe al is. Voor­lo­pig kies ik er voor om alle groot­se blog­plan­nen die ik had (en waar al regel­ma­tig de klad in kwam) tij­de­lijk stil te leg­gen. Upda­tes zul­len hier echt nog wel blij­ven ver­schij­nen maar ver­der zal ik niet veel aan­we­zig zijn op soci­al media gebied.


Reacties

 1. Anna

  Waw, super! ☺ Pro­fi­ci­at hoor!

  1. Peter Pellenaars

   Dank je. Er moet nog een hele hoop aan gebeu­ren en we kun­nen er pas vol­gend jaar (mits de hele finan­cie­ring rond komt) maar we heb­ben er al ver­schrik­ke­lijk veel zin in.

 2. Weerzinwekkend

  Wauw, dat ziet er aan­ge­naam uit! (die blau­we lucht ook)
  Gefeliciteerd.

  1. Peter Pellenaars

   Dank je. We zijn er erg blij mee (hoe­wel het nog niet hele­maal rond is).
   En ja, die blau­we lucht is in deze tij­den een hele verademing.
   PS. Jij gefe­li­ci­teerd met je nieu­we site!

 3. Elja

  Pro­fi­ci­at! Spannend!!!

  1. Peter Pellenaars

   Dank je 🙂
   Span­nend gaat het zeker wor­den. Eerst natuur­lijk van­we­ge de hele finan­cie­ring en daar­na of we het met de ver­bou­wing zoals we die voor ogen heb­ben ons droom­huis kan gaan wor­den. Vol­gend jaar rond deze tijd weten we meer.

 4. Paul van der Werf

  Gefe­li­ci­teerd!

  1. Peter Pellenaars

   Dank je!