Het worden twaalf fantastisch drukke maanden

Sneller dan verwacht zijn de onder­han­delin­gen alweer voor­bij voor­dat ze goed en wel begonnen waren. Ons bod is aan­vaard door de verkop­ers. We kun­nen nu aan de slag om de financier­ing rond te kri­j­gen en ons huidi­ge huis te verkopen. Ook zullen we de details van de ver­bouwing moeten gaan uitwerken die zoals het er nu uitzi­et op 1 feb­ru­ari kan begin­nen wan­neer de sleutelover­dracht gep­land staat.
Genoeg te doen dus. Zek­er als je bedenkt dat er nog een huis staat te trap­pe­len om verkocht te wor­den. En dat alle­maal naast het nor­male werkleven dat voor ons uit steev­ast een ruime 40+ uren per week bestaat. Boven­di­en lijken er voor mij ook nog eens een paar trip­jes naar het buiten­land in het ver­schi­et te liggen en kreeg ik van­daag een reminder dat ik uiter­lijk drie maan­den over heb om het exa­m­en voor de oplei­d­ing pro­ject­man­age­ment te doen.
Het moge duidelijk zijn waar alle tijd en aan­dacht de komende maan­den naar toe zal gaan. Kijk er daarom niet van op wan­neer het hier nog rustiger gaat wor­den dan het af en toe al is. Voor­lop­ig kies ik er voor om alle grootse blog­plan­nen die ik had (en waar al regel­matig de klad in kwam) tijdelijk stil te leggen. Updates zullen hier echt nog wel bli­jven ver­schi­j­nen maar verder zal ik niet veel aan­wezig zijn op social media gebied.
En hier doen we het voor:
thumb_IMG_2284_1024

8 Comments

Dank je 🙂
Span­nend gaat het zek­er wor­den. Eerst natu­urlijk van­wege de hele financier­ing en daar­na of we het met de ver­bouwing zoals we die voor ogen hebben ons droomhuis kan gaan wor­den. Vol­gend jaar rond deze tijd weten we meer.

Geef een reactie