Mud and Water Challenge — We did it again!

MandW20161

Vorig jaar brak iemand z’n been in de eind­hin­der­nis waar­door wij ‘m niet meer moch­ten doen. Dat was van­daag niet het geval dus we kon­den met z’n drie­tjes vol vol­doe­ning naar bene­den glij­den om te vie­ren dat we de Mud and Water­chal­len­ge edi­tie 2016 had­den vol­bracht. Voor Char­lot­te was het de eer­ste keer, voor Luel­la en mij de twee­de keer.

Nader­hand ging ik op zoek naar foto’s maar hoe­wel ik dit keer zelfs twee vol­le ron­des over het ter­rein heb gelo­pen heb ik helaas geen enke­le actie­fo­to weten te vin­den waar­op ik vol door de mod­der ga. Alleen dus die gei­ni­ge actie­fo­to op de glij­baan en een­tje waar ik in vol­le con­cen­tra­tie door de water­plas­sen aan het ren­nen ben. Mis­schien dat ik de komen­de dagen toch nog wat weet te vin­den (inmid­dels ben ik wel al tig foto’s tegen­ge­ko­men van Luel­la en Char­lot­te) waar ik al mod­der­hap­pend de obsta­kels weet te over­win­nen. Anders moet je me maar op mijn woord gelo­ven dat het opnieuw een fan­tas­ti­sche run was. En stuk­ken mak­ke­lij­ker te vol­bren­gen na een vol jaar survivaltraining.

MandW20162

~ ~ ~