Rondje door het water

rondjedoorhetwater1

Door al het gedoe ron­dom de ver­huiz­ing (die pas vol­gend jaar gaat plaatsvin­den, maar toch) zou ik haast ver­geten dat me nog een andere uitdag­ing staat te wacht­en: voor het komende sur­vival­run­seizoen heb ik een licen­tie aangevraagd om aan de korte afs­tand (voorheen BSC) als wed­stri­jd­lop­er te mogen deel­ne­men. Dat betekent onder andere dat je alle hin­dernissen moet vol­bren­gen (omdat anders je pols­band­je wordt ingenomen plus extra strafti­jd door­berek­end wordt) en je eindti­jd meetelt voor het klasse­ment. Gelukkig is er dit jaar ook een spe­ciale wed­stri­jd­cat­e­gorie voor 50plussers.

De eerste run waar ik me voor heb ingeschreven is al op 11 sep­tem­ber, dus het wordt tijd dat ik me wat serieuzer ga voor­berei­den wil ik enigszins serieus mee kun­nen doen. Daarom heb ik besloten mijn train­ingss­chema iet­wat aan te passen. Voor­taan ga ik op don­derda­gavond en zondagocht­end naar de sur­vival­run­train­ing, en reserveer ik de dins­da­gavond voor het hard­lopen omdat ik merk dat mijn loop­con­di­tie niet meer hele­maal is zoals die was.

Vanavond bij een tem­per­atu­ur van tegen de 25 graden op pad gegaan voor een rond­je van 12 km. Van­wege het drukkende weer (waar ik toch alti­jd last van heb) hield ik een rustig tem­po aan van 10 km per uur. En dat ging erg soe­pelt­jes. Als beloning voor goed gedrag mocht ik van mezelf tegen het eind nog een stuk van 300 meter gaan zwem­men. Heer­lijk. Het was jam­mer dat ik geen cam­era bij me had want de plek waar ik het water ing­ing was hele­maal ver­lat­en. Ik had de hele plas voor mij alleen (en de water­vo­gels). Ter­wi­jl het een paar hon­derd meter verderop in de grotere recre­atieplas nog een druk­te van jew­el­ste was, zwom ik in mijn een­t­je door het rimpel­loze water in wel­haast volledi­ge stilte.

Voor her­hal­ing vat­baar.

rondjedoorhetwater2

~ ~ ~

Iets voor jou, dat sur­vival­run­nen? Kom dan eens een keert­je kijken bij Sur­vival­run Train­ings­groep Arn­hem. Of check voor een verenig­ing bij jou in de buurt.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets