Dit. was het dan

Het heeft niet lang mogen duren. Was er ein­delijk eens een social media ini­ti­atief waar ik wel wat in zag, wordt het bin­nenko­rt alweer opge­doekt. Ik heb het over This., het sociale netwerk waar je slechts één link per dag kunt posten. Heer­lijk rust­gevend en in veel gevallen ook nog eens naar zeer inter­es­sante artike­len. Want zeg nu zelf, wan­neer jij slechts één link per dag naar een artikel mag posten voor je vol­gers, dan denk je daar toch ook wat langer over na voor­dat je op ‘post’ drukt. Ik in ieder geval wel. En de mensen die ik volg meestal ook.
Maar zoals dat vaak gaat met zak­en die mij aanspreken is het zo dat ze min­stens zo vaak anderen niet vol­doende aanspreken. En aldus was het niet een al te grote ver­rass­ing toen ik onlangs de update las dat de stekker uit This. gaat:

[…] it’s pret­ty sim­ple: we worked our­selves to the point of exhaus­tion, strug­gled to raise mon­ey and just ran out of time. The site, newslet­ter and app are beloved by tens of thou­sands of peo­ple, includ­ing many of the writ­ers and pub­lish­ers I most admire. But we nev­er got big enough to raise long-term cap­i­tal or begin to build a sus­tain­able busi­ness.

Erg jam­mer.
Kan ik weer op zoek naar iets anders.

Geef een reactie