Dit. was het dan

Het heeft niet lang mogen duren. Was er ein­de­lijk eens een soci­al media ini­ti­a­tief waar ik wel wat in zag, wordt het bin­nen­kort alweer opge­doekt. Ik heb het over This., het soci­a­le net­werk waar je slechts één link per dag kunt pos­ten. Heer­lijk rust­ge­vend en in veel geval­len ook nog eens naar zeer inte­res­san­te arti­ke­len. Want zeg nu zelf, wan­neer jij slechts één link per dag naar een arti­kel mag pos­ten voor je vol­gers, dan denk je daar toch ook wat lan­ger over na voor­dat je op ‘post’ drukt. Ik in ieder geval wel. En de men­sen die ik volg meest­al ook.
Maar zoals dat vaak gaat met zaken die mij aan­spre­ken is het zo dat ze min­stens zo vaak ande­ren niet vol­doen­de aan­spre­ken. En aldus was het niet een al te gro­te ver­ras­sing toen ik onlangs de upda­te las dat de stek­ker uit This. gaat:

[…] it’s pret­ty sim­ple: we wor­ked our­sel­ves to the point of exhaus­ti­on, strug­gled to rai­se money and just ran out of time. The site, news­let­ter and app are belo­ved by tens of thou­sands of peo­p­le, inclu­ding many of the wri­ters and publis­hers I most admi­re. But we never got big enough to rai­se long-term capi­tal or begin to build a sustai­na­ble business.

Erg jam­mer.
Kan ik weer op zoek naar iets anders.