Verdacht plafond

vochtplafond

Ooit zag ik een aflev­er­ing van een Amerikaanse poli­tieserie waar bewon­ers van een lager gele­gen verdieping het ver­moe­den had­den dat er bij de boven­bu­ren iets niet in orde was. Er kwam namelijk stink­end vocht door het pla­fond gedrup­peld. Een­maal de deur geforceerd von­den de agen­ten twee lijken in ver­re­gaande staat van ont­bind­ing. Lijkvocht had kans gezien de vlo­er zodanig te door­weken dat het een weg naar bene­den had gevon­den. Geloof me, dat kan in Ameri­ka.
Van­daag moest ik daar (heel even­t­jes) aan denken toen ik bezig was op het werk de vaat­wass­er in te ruimen en er een drup­pel water(?) op het aan­recht pet­ste. Automa­tisch keek ik naar boven en zag daar een grote vocht­plek op het pla­fond. Ik ben niet gaan kijken op de eerste verdieping (tenslotte was ik daar een uur eerder nog geweest waar­bij me niets opgevallen was) maar heb een foto genomen en die doorge­maild naar de facil­i­taire dienst om actie te onderne­men.
Wat ze maandag zullen ont­dekken zal ik te zijn­er tijd wel horen. Het is namelijk mijn laat­ste werkdag. Drie weken zomer­vakantie gaan NU in en de ‘out of office’ meld­ing is geac­tiveerd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets