Verdacht plafond

vochtplafond

Ooit zag ik een afle­ve­ring van een Ame­ri­kaan­se poli­tie­se­rie waar bewo­ners van een lager gele­gen ver­die­ping het ver­moe­den had­den dat er bij de boven­bu­ren iets niet in orde was. Er kwam name­lijk stin­kend vocht door het pla­fond gedrup­peld. Een­maal de deur gefor­ceerd von­den de agen­ten twee lij­ken in ver­re­gaan­de staat van ont­bin­ding. Lijk­vocht had kans gezien de vloer zoda­nig te door­we­ken dat het een weg naar bene­den had gevon­den. Geloof me, dat kan in Amerika.

Van­daag moest ik daar (heel even­tjes) aan den­ken toen ik bezig was op het werk de vaat­was­ser in te rui­men en er een drup­pel water(?) op het aan­recht pets­te. Auto­ma­tisch keek ik naar boven en zag daar een gro­te vocht­plek op het pla­fond. Ik ben niet gaan kij­ken op de eer­ste ver­die­ping (ten­slot­te was ik daar een uur eer­der nog geweest waar­bij me niets opge­val­len was) maar heb een foto geno­men en die door­ge­maild naar de faci­li­tai­re dienst om actie te ondernemen.

Wat ze maan­dag zul­len ont­dek­ken zal ik te zij­ner tijd wel horen. Het is name­lijk mijn laat­ste werk­dag. Drie weken zomer­va­kan­tie gaan NU in en de ‘out of offi­ce’ mel­ding is geactiveerd!

~ ~ ~

2 reacties op “Verdacht plafond”

Reacties zijn uitgeschakeld.