Bloggen op de iPad

Mijn Mac­Book begint kuren te kri­j­gen. Oud­er­dom­skwaalt­jes. Gezien de leefti­jd van het appa­raat schi­jnt dat nor­maal te zijn. Vooral het opstarten van inter­net neemt veel tijd in beslag. Soms denk je dat je kunt begin­nen met een webadres in te tikken maar dan ver­schi­jnt een rond­draaiend bol­let­je en kun je weer even iets anders gaan doen.
Nu heb ik geen zin om op korte ter­mi­jn geld uit te geven aan iets nieuws. Ons staan de komende maan­den al een hoop uit­gaven te wacht­en van­wege de aanstaande ver­huiz­ing. Boven op mijn werkkamer staat gelukkig een flinke iMac waar ik veel gebruik van maak. Alleen zit ik deze tijd van het jaar liev­er buiten (zelfs de Ned­er­landse zomer heeft vol­doende mooie dagen). En daar­voor was de Mac­Book zo geschikt. Gelukkig heb ik ook nog een iPad (ja, het heeft even gedu­urd, maar uitein­delijk zijn we volledig overgestapt), alleen gebruik ik die zelden of nooit voor het intikken van lan­gere stukken tekst.
Waarom eigen­lijk niet? zo vroeg ik me af toen ik ’s avonds buiten zat te her­stellen van enkele uren in de weer zijn met de kleinkinderen. Het vorige exem­plaar (eerste gen­er­atie uit het jaar lang gele­den) was er miss­chien nog niet voor ingericht maar op de Pro ver­sie met super­g­root dis­play die ik nu in bez­it heb zou het toch geen prob­leem meer moeten zijn.
Daarom de proef op de som genomen en deze blog­post getikt op de iPad. En het ging me boven verwacht­ing makke­lijk af. Dat betekent dat ik de komende maan­den op mijn gemak kan nadenken over een ver­vang­ings­plan voor de Mac­Book. Wellicht dat ik goed zon­der kan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets