Grote opruiming

tijdschriften

Iets anders wat ik van plan ben naar aan­lei­d­ing van onze ver­huiz­ing begin vol­gend jaar is om eens kri­tisch te gaan kijken naar de vele abon­nementen die ik heb op (dig­i­tale) tijd­schriften. Mijn huidi­ge werkkamer is in de loop der jaren aardig dicht­ges­libt met steeds weer nieuwe boekenkas­ten. In ons nieuwe huis heb ik weliswaar ook de beschikking over een eigen ruimte maar die wil ik zoals ik er nu naar kijk niet zo over­vol meer hebben.
Een begin is dus om te zor­gen dat er niets meer bijkomt. En miss­chien ga ik ook wel wat min­der (hele­maal geen lijkt me voor­lop­ig te ambitieus) boeken kopen. Het idee is dat ik eens serieus ga kijken wat ik alle­maal in mijn bez­it heb en wat ik echt mee will nemen. Zek­er de boeken die ik ooit gelezen heb maar die geen bli­jvende indruk hebben achterge­lat­en mak­en een grote kans te belanden bij de kringloop, bieb of recht­streeks bij geïn­ter­esseerde gegadig­den.
Miss­chien kan ik hier­voor het half­s­lachtige project Mijn boekenkast weer eens nieuw lev­en inblazen. Ik zou bijvoor­beeld per auteur kun­nen aangeven welke titels mee­gaan naar het nieuwe adres en welke ‘in de aan­bied­ing’ gaan.
Met de tijd­schriften kies ik voor een andere aan­pak. Voor­lop­ig ga ik die meev­er­huizen. Maar een­maal tegen de tijd dat ik ze ga uit­pakken gaan ze niet meteen de kast in. Begin­nend met de oud­ste edi­ties blad­er ik ze door en bewaar alleen de inter­es­sante artike­len. Die scan ik ver­vol­gens in om ze dig­i­taal te bewaren. Zo hoop ik toch plezi­er te bli­jven hebben van alles wat ik ooit heb verza­meld.
Ook de abon­nementen op dig­i­tale tijd­schriften en nieuws­brieven neem ik onder de loep. Niet omdat die fysieke ruimte innemen. Eerder omdat ik er in veel gevallen toch niet aan toekom om ze te lezen. Nu hebben ze soms het effect dat ze me storen. Ik blad­er ze door zon­der ze echt te lezen en in die zin is het eigen­lijk ver­loren tijd. Dan kan ik ze maar beter hele­maal niet zien en de tijd aan iets anders best­e­den. Eigen­lijk werk ik hier dus aan ruimte in mijn hoofd.
Voor­lop­ig zijn het alle­maal plan­nen. Of het er daad­w­erke­lijk van komt is de vraag. Ik ben erg gehecht aan mijn verza­mel­ing dus er zal wat wilskracht voor nodig zijn om deze stap­pen ook daad­w­erke­lijk te mak­en.

~ ~ ~
  • Dat klinkt als een grote uitdag­ing! Maar inder­daad: ruimte in je boekenkast en je com­put­er betekent vast ook meer ruimte in je hoofd. Het helpt mij alti­jd wel om te bedenken dat iemand anders miss­chien wel blij zal zijn met het boek dat ik naar de kringloop of open­bare boekenkast breng.

    • Ik denk iedere keer weer dat het me makke­lijk zal afgaan om boeken en tijd­schriften weg te doen, maar in de prak­tijk valt het vies tegen. Maar deze keer ben ik van plan om door te zetten. Niet alleen omdat de fysieke ruimte het vereist, maar vooral omdat ik zoals je terecht aangeeft streef naar meer ruimte in mijn hoofd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets