Rondje 11km met pannenkoeken in de regen

Rondje20160802

Van­daag is het hard­loopdag. Althans vol­gens mijn nieuwe schema. Nor­maal zou ik vanavond pas gaan maar de buien­radar gaf aan dat het ’s mid­dags ging rege­nen. Ik had al een aan­tal klus­jes achter de rug en bedacht dat ik eigen­lijk net zo goed meteen kon gaan ren­nen. Eén prob­leem: ik had nog niet fat­soen­lijk ont­beten.
Snel war­mde ik enkele kant-en-klaar pan­nenkoeken op in de mag­netron. Met wat aard­beien­jam zijn die din­gen pri­ma te eten. Zo gezegd zo veror­berd.
Een kwartiert­je lat­er begon ik aan de warm­ing-up. Weer een kwartiert­je lat­er begon het tegen alle voor­spellin­gen in te rege­nen. En weer een kwartiert­je lat­er kwa­men de pan­nenkoeken inclusief aard­beien­jam mijn neus uit.
Al met al heb ik toch 11 kilo­me­ter in pre­cies een uur gelopen. Hele­maal niet slecht gegeven de haastige voor­berei­d­ing. Ook heb ik nog een kleine 200 meter gez­wom­men. Dat viel een klein beet­je tegen vergeleken met vorige week. Er stond van­wege de strakke wind wat meer stro­ming en de gol­ven hielpen ook niet echt mee. Toch ben ik blij dat ik het gedaan heb. Eens zien of ik dit erin kan bli­jven houden (zelfs als de watertem­per­atu­ur lat­er dit jaar flink zal dalen).
Leer­mo­menten:

  1. Vertrouw geen weer­apps en ga gewoon wan­neer je er klaar voor bent (ongeacht het weer);
  2. Eet niet kort voor­dat je gaat hard­lopen (zek­er geen pan­nenkoeken met aard­beien­jam);
  3. Lopen in de regen bevalt me heel erg goed (wist ik al langer maar alti­jd weer fijn om het beves­tigd te kri­j­gen);
  4. Ook bij het zwem­men is het hand­ig om eerst te kijken waar de wind pre­cies van­daan komt (achter­af had ik beter de andere kant op kun­nen zwem­men, het had me veel min­der kracht gekost).

Geef een reactie