Rondje langs huis met strafwerk

rondje20160809

Vreemd. Het viel me van­daag pas op dat sinds we van plan zijn om een huis aan de Linge te kopen (inmid­dels defin­i­tief) ik er tij­dens mijn hard­looprond­jes alti­jd langs ga. Even kijken of alles er nog goed bij staat. Zo ook van­daag.
Ik was van plan om mijn rond­je 11 km in één uur van vorige week te evenaren of hopelijk zelfs te ver­beteren. Aan­vanke­lijk ging het voor­spoedig. De eerste vijf kilo­me­ter liep ik sneller. Maar toen kwam het omslag­punt. Daar waar ik een stuk verder ons nieuwe huis zag (zie blauwe pijl) kreeg ik plots de strakke wind vol in mijn gezicht. Hoe ik mijn best ook deed, de kilo­me­ter­ti­j­den zak­ten langza­am maar zek­er in elka­ar. Alle hoop op een ver­be­ter­ing moest ik opgeven. Zelfs een eve­nar­ing zat er niet meer in.
Uitein­delijk hield ik het bij een afs­tand van 10 km voor gezien. Met een eindti­jd van 56:30 minuten. Tegen­over 55 minuten vorige week. Als ‘straf’ heb ik toen een rond­je kleine plas over de retro trim­baan gemaakt (inclusief alle vijf­tien(?) hin­dernissen natu­urlijk). Leuk om een keert­je te doen en hele­maal niet zwaar. Ik snap alleen niet dat op hun face­bookup­date ver­meld staat dat dit 3 km zou zijn, ter­wi­jl mijn sporthor­loge slechts 2 km aangeeft.

retrotrimbaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets