Rondje langs huis met strafwerk

rondje20160809

Vreemd. Het viel me van­daag pas op dat sinds we van plan zijn om een huis aan de Lin­ge te kopen (inmid­dels defi­ni­tief) ik er tij­dens mijn hard­loop­rond­jes altijd langs ga. Even kij­ken of alles er nog goed bij staat. Zo ook vandaag.

Ik was van plan om mijn rond­je 11 km in één uur van vori­ge week te eve­na­ren of hope­lijk zelfs te ver­be­te­ren. Aan­van­ke­lijk ging het voor­spoe­dig. De eer­ste vijf kilo­me­ter liep ik snel­ler. Maar toen kwam het omslag­punt. Daar waar ik een stuk ver­der ons nieu­we huis zag (zie blau­we pijl) kreeg ik plots de strak­ke wind vol in mijn gezicht. Hoe ik mijn best ook deed, de kilo­me­ter­tij­den zak­ten lang­zaam maar zeker in elkaar. Alle hoop op een ver­be­te­ring moest ik opge­ven. Zelfs een eve­na­ring zat er niet meer in.

Uit­ein­de­lijk hield ik het bij een afstand van 10 km voor gezien. Met een eind­tijd van 56:30 minu­ten. Tegen­over 55 minu­ten vori­ge week. Als ‘straf’ heb ik toen een rond­je klei­ne plas over de retro trim­baan gemaakt (inclu­sief alle vijf­tien(?) hin­der­nis­sen natuur­lijk). Leuk om een keer­tje te doen en hele­maal niet zwaar. Ik snap alleen niet dat op hun facebookup­da­te ver­meld staat dat dit 3 km zou zijn, ter­wijl mijn spor­t­hor­lo­ge slechts 2 km aangeeft.

retrotrimbaan

~ ~ ~