De reünie

In 2009 zag ik op Hyves (wat was dat ook alweer? klik hier voor meer info) een ini­ti­a­tief voor­bij komen om mee te schrij­ven aan een fic­tie­ve reü­nie voor leer­lin­gen van een mid­del­ba­re school. Ieder­een kreeg een per­so­na­ge toe­ge­we­zen en de bedoe­ling was dat ieder voor zich invul­ling gaf aan het ver­haal zon­der dat daar voor­af iets over op papier was gezet. De eni­ge regel was dat men voort­bor­duur­de op eer­de­re blogposts.

Mijn per­so­na­ge was Hans en ik had bij aan­vang geen flauw idee over hoe ik dit zou gaan invul­len. Bin­nen de kort­ste keren was de reü­nie een tota­le cha­os van aller­lei door elkaar lopen­de ver­haal­lij­nen, waar­van de ene nog spec­ta­cu­lair­der was dan de ander. Er vie­len zelfs doden en gewonden.

Ik besloot met Hans de luw­te op te zoe­ken en zo ont­stond gaan­de­weg (uit het niets?) een serie van vijf­tien kor­te ver­volg­ver­ha­len over onder ande­re een gedoem­de lief­de, over­spel en alco­hol­mis­bruik die zich tot op bepaal­de hoog­te zelf­stan­dig laat lezen los van de ver­wik­ke­lin­gen bin­nen de reünie.

Voor het gemak heb ik alle delen hier­on­der staan.

 1. Waar­om zou ik?
 2. Rou­let­te
 3. Love needs a heart
 4. Dans met mij
 5. De bit­te­re smaak
 6. Nach­te­lij­ke omzwervingen
 7. She’s the one
 8. Melan­cho­ly blues
 9. Eerst naar het ziekenhuis
 10. Nei­ges d’antan
 11. Klaar in
 12. Het zui­gen­de moeras
 13. Guar­di­an Angel
 14. Luna’s gone
 15. Het is beter zo

Waar­om besteed ik er na zoveel jaar opnieuw aan­dacht aan? Sim­pel. Naar aan­lei­ding van de Zomer­se ver­ha­len­wed­strijd op Aicha Qan­disha besloot ik twee deel­tjes uit De Reü­nie te her­schrij­ven als mijn inzen­ding. Het betreft ‘Klaar in’ en ‘She’s the one’.

Zoek de ver­schil­len (waar­voor je dan wel even moet wach­ten tot­dat mijn inzen­ding gepu­bli­ceerd wordt op Aicha Qan­disha, dus hou die site in de gaten!).


Reacties

 1. carel

  Ande­re tij­den, ik heb de Reü­nie toen wel gevolgd. Was Ellen niet de tekst­heks die de lij­nen in de gaten hield?

  1. Peter Pellenaars

   Klopt. Zon­der de tekst­heks was de cha­os nog gro­ter geweest.